Prevenció tècnica

Ajudem a promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant la identificació, avaluació i control dels perills i riscos associats al seu entorn laboral.

Contribuïm al desenvolupament d’activitats i mesures necessàries per prevenir els riscos derivats del treball.


Sistemes de gestió i auditories

Unida Qualitat i Prevenció pot ser el seu consultor en matèria d’auditories internes d’avaluació de riscos, auditoria de prevenció, acreditacions oficials.

A més desenvolupem assessories estratègiques en processos d’acreditació amb les empreses certificadores de referència a Europa.


Formació

Els nostres cursos responen a les noves exigències que la societat actual planteja als treballadors en tots els seus àmbits. Ajudem les empreses a mantenir un equip de treball actualitzat. Contribuïm a que els treballadors desenvolupin les seves capacitats teòriques i pràctiques per a un òptim exercici professional. Formacions “online” i “offline”.


Vigilància salut

Supervisem la salut dels treballadors en relació als riscos laborals per tal de planificar una correcta prevenció d’activitats que comportin algun índex de perill.

Ho aconseguim mitjançant els exàmens de salut individuals, dels estudis epidemiològics, la medicina preventiva, etc.

Misió i valors

Missió i valors

Ser l’empresa en prevenció de riscos triada per la nostra innovació, productes i qualitat en el serveis. Ser reconeguda per la qualitat humana i professional de la nostra gent i per la nostra contribució al nostre país.

• Medicina en el treball

• Higiene industrial

• Ergonomia i psicosociologia aplicada

• Seguretat en el treball

• Formació

• Sistemes de gestió i auditories

• Medicina preventiva


Missió

Ajudar els nostres clients a assolir els seus objectius de negoci oferint-los solucions innovadores en concordança amb les seves necessitats.

plus

Visió

Ser una empresa líder local, amb nivell de competència internacional.


Valors

Quatre valors guien el nostre camí:

• INTEGRITAT: implica obrar d’acord amb els principis de veritat, honestedat i de respecte als compromisos contrets.

• IMPARCIALITAT: mitjançant el treball en equip i el procés de millora contínua, cerquem aconseguir la imparcialitat en la nostra empresa per a totes les persones amb què treballem.

• ORIENTACIÓ AL CLIENT: assumim amb plaer el desig de satisfer els clients amb el compromís personal per resoldre els seus dubtes i complir les expectatives i sol·licituds.

• COMPROMÍS: passi el que passi, ho aconseguirem.

Historia Unida prevenció

Història

Unida Qualitat i Prevencio és una empresa que neix de la unió d’ASSEGURPREVENCIÓ i PRINCIPAT QUALITAT I PREVENCIÓ, dues empreses pioneres al Principat d’Andorra en la prevenció de riscos laborals i en la implantació de sistemes de gestió en les empreses, amb l’objectiu d’evolucionar cap a un nou paradigma.

Coneixedors tant de la legislació vigent, les empreses i el mercat laboral d’Andorra, Unida Qualitat i Prevenció es projecta com l’empresa líder en experiència i qualitat al seu servei.


Les instal·lacions

Comptem amb 600 metres quadrats destinats a donar les millors solucions a cadascun dels nostres clients.

El disseny i distribució de les nostres oficines ens permet atendre cada empresa i treballador de manera eficient i personalitzada, oferint tots els nostres serveis i productes en un mateix lloc i/o moment.

Unida

L’equip humà

Tenim un equip proactiu, versàtil i eficaç de professionals compromesos amb la consecució de resultats per a cada client.

Cadascun dels professionals que integren l’equip d’Unida Qualitat i Prevenció estan preparats per al desenvolupament de plans de seguretat i prevenció de riscos laborals, implementació de polítiques vinculades a la salut individual i col·lectiva, etc.

Podem aportar a la seva empresa eficiència i resultats.