Darwin i la prevenció de riscos laborals

Darwin defensava l’evolució com a única forma de subsistir en un mon en constant canvi. L’evolució és inherent a la naturalesa humana i si això és així perquè ens costa tant evolucionar en algun dels àmbits de la vida? Fa poc ha vist la llum UNIDA QUALITAT I PREVENCIÓ, l’evolució en la prevenció i la…

Jo, assesor / Jo, auditor a Andorra

Quan em van encomanar la redacció de l’article vaig està rumiant quin seria el tema a tractar. La veritat no va ser fàcil després d’haver realitzat una desena d’articles relacionats amb els sistemes de gestió fins que la setmana passada amb la calma del cap de setmana vaig veure que es programava en un dels…

La responsabilitat té un preu?

Recentment estem assistint a un efecte pervers de l’economia de mercat: la pressió excessiva sobre els preus deguda a la competència. La competència és realment necessària i permet millorar i fer més eficient el teixit empresarial d’un mercat, però ha de seguir unes regles. No pot valdre tot ja que en cas contrari el que…

Preservar el patrimoni controlant les vibracions

Introducció Les voladures són una manera corrent d’excavació en obra civil, extracció de materials (canteres i mines) i demolicions. Al Principat d’Andorra s’empra aquesta metodologia d’excavació, des de fa molts anys, ja sigui per a ampliacions de les carreteres, construccions d’edificis, execució de túnels, etc. Qualsevol treball d’excavació realitzat, ve definit a l’Estudi de Vibracions…

La objectivitat en les estructures metàl·liques

Tothom és conscient de la realització d’una sèrie de provetes de formigó durant l’execució de qualsevol obra. Aquest assaig destructiu ens indica la resistència a compressió del formigó de l’obra aportant-nos un valor que garanteix la seguretat de la construcció. Avui en dia, i cada dia més, trobem estructura metàl·lica en edificis nous, rehabilitacions i…

Any Internacional del Turisme Sostenible pel Desenvolupament

Biosphere Certification L’Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat el passat 4 de desembre la designació de l’any 2017 com l’Any Internacional del Turisme Sostenible per el Desenvolupament la qual cosa reconeix la importància de promoure una millor comprensió entre els pobles, conduir a que es prengui una major conscienciació de la riquesa del…

Què és un EPI?

Molt sovint parlem en referència a la prevenció de riscos laborals dels EPI’s, però sabem realment que son i per a que serveixen?. Els EPI’s són Equips de Protecció Individual i constitueixen una eina bàsica en la prevenció de riscos laborals en moltes de les activitats que diàriament es realitzen al nostre voltant. Com que…