Perquè hem de fer calibracions?

Us heu preguntat alguna vegada perquè he de calibrar els meus equip de mesura, que utilitzo a la meva feina, si ja funcionen bé? Que em pot passar si no realitzo el calibratge del meu equip? Quins beneficis obtinc al realitzar el calibratge del meu equip? Doncs, bé, si no realitzo el calibratge del meu…