Què és un EPI?

Molt sovint parlem en referència a la prevenció de riscos laborals dels EPI’s, però sabem realment que son i per a que serveixen?. Els EPI’s són Equips de Protecció Individual i constitueixen una eina bàsica en la prevenció de riscos laborals en moltes de les activitats que diàriament es realitzen al nostre voltant. Com que…