La objectivitat en les estructures metàl·liques

Tothom és conscient de la realització d’una sèrie de provetes de formigó durant l’execució de qualsevol obra. Aquest assaig destructiu ens indica la resistència a compressió del formigó de l’obra aportant-nos un valor que garanteix la seguretat de la construcció. Avui en dia, i cada dia més, trobem estructura metàl·lica en edificis nous, rehabilitacions i…