Preservar el patrimoni controlant les vibracions

Introducció Les voladures són una manera corrent d’excavació en obra civil, extracció de materials (canteres i mines) i demolicions. Al Principat d’Andorra s’empra aquesta metodologia d’excavació, des de fa molts anys, ja sigui per a ampliacions de les carreteres, construccions d’edificis, execució de túnels, etc. Qualsevol treball d’excavació realitzat, ve definit a l’Estudi de Vibracions…