La responsabilitat té un preu?

Recentment estem assistint a un efecte pervers de l’economia de mercat: la pressió excessiva sobre els preus deguda a la competència. La competència és realment necessària i permet millorar i fer més eficient el teixit empresarial d’un mercat, però ha de seguir unes regles. No pot valdre tot ja que en cas contrari el que…