Que és el tecnoestrès? I com podem lluitar contra ell?

Les noves tecnologies poden influir notablement en l’estat de salut de les persones. Si, a més, aquestes es vinculen amb el treball, apareix una nova classe d’estrès en l’entorn laboral: el tecnoestrés. En termes generals, aquest és causat per la incapacitat de gestionar de manera saludable les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC).…