EPIS que no són EPIS

Amb motiu de la pandèmia per Covid-19, tothom està buscant mascaretes per sortir al carrer, practicar esport o treballar, i l’objecte de desig més preuat és una mascareta certificada segons la norma EN 149:2001+A1:2009 amb un grau de filtració FFP2 i sense vàlvula d’exhalació (si no en disposa, en cas que la persona usuària estigui…

Certificat Unida de Bones Pautes enfront a la COVID-19

UNIDA QUALITAT I PREVENCIÓ, a través d’auditories realitzades per personal especialitzat en els centres de treball del client, avalua la gestió i les mesures adoptades, respecte les recomanacions de l’OMS (Organització Mundial de la Salut) i de les autoritats sanitàries, per prevenir i donar resposta al risc de propagació del coronavirus SARS-CoV-2. La certificació inclou…