EPIS que no són EPIS

Amb motiu de la pandèmia per Covid-19, tothom està buscant mascaretes per sortir al carrer, practicar esport o treballar, i l’objecte de desig més preuat és una mascareta certificada segons la norma EN 149:2001+A1:2009 amb un grau de filtració FFP2 i sense vàlvula d’exhalació (si no en disposa, en cas que la persona usuària estigui…