Aspectes a valorar en la millora de l’eficiència energètica de les finestres

La millora de l’eficiència consisteix en reduir el consum d’energia sense menyscabar el confort, protegint el medi ambient i fomentant la sostenibilitat. Els factors determinants per valorar l’eficiència energètica d’una finestra són: La permeabilitat a l’aire o capacitat del tancament d’impedir entrades i sortides d’aire no desitjades. Aquesta qualitat es reflecteix en una escala que…