GeneralPrevenció

La climatització en temps de la COVID19

Tots hem escoltat noticies a mitjans de comunicació en els quals es comenta l’existència d’estudis i altres evidències sobre la possibilitat que els sistemes de ventilació i condicionament d’aire puguin ser elements difusors del coronavirus SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es manté actiu fins a 3 hores en l’aire interior. Aquestes petites partícules de virus resten a…

Llegir tot l'article
General

Aspectes a valorar en la millora de l’eficiència energètica de les finestres

La millora de l’eficiència consisteix en reduir el consum d’energia sense menyscabar el confort, protegint el medi ambient i fomentant la sostenibilitat. Els factors determinants per valorar l’eficiència energètica d’una finestra són: La permeabilitat a l’aire o capacitat del tancament d’impedir entrades i sortides d’aire no desitjades. Aquesta qualitat es reflecteix en una escala que…

Llegir tot l'article
GeneralPrevenció

Certificat Unida de Bones Pautes enfront a la COVID-19 – English

UNIDA QUALITAT I PREVENCIÓ, through audits carried out by specialized personnel in the client’s work centres, evaluates the management and the measures adopted, with respect to the recommendations of the WHO (World Health Organization) and the health authorities, in order to prevent and respond to the risk of SARS-CoV-2 spread. The certification includes the analysis…

Llegir tot l'article
GeneralPrevenció

Certificat Unida de Bones Pautes enfront a la COVID-19 – français

UNIDA QUALITAT I PREVENCIÓ, à travers des audits réalisés par du personnel spécialisé dans les centres de travail du client, évalue la gestion et les mesures adoptées, au regard des recommandations de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et des autorités sanitaires, pour prévenir et répondre au risque de propagation du coronavirus SRAS-CoV-2. La certification…

Llegir tot l'article
GeneralPrevenció

Certificat Unida de Bones Pautes enfront a la COVID-19

UNIDA QUALITAT I PREVENCIÓ, a través d’auditories realitzades per personal especialitzat en els centres de treball del client, avalua la gestió i les mesures adoptades, respecte les recomanacions de l’OMS (Organització Mundial de la Salut) i de les autoritats sanitàries, per prevenir i donar resposta al risc de propagació del coronavirus SARS-CoV-2. La certificació inclou…

Llegir tot l'article
GeneralPrevenció

Al.lèrgia al pol.len i SARS-CoV-2: Com diferenciar els símptomes?

La pol·linosi es presenta normalment durant les estacions de primavera i estiu, quan les plantes desprenen més pol·len, encara que el clima i les condicions meteorològiques poden variar la quantitat de pol·len a l’aire; així, els dies de pluja és habitual que hi hagi menys pol·len a l’atmosfera. També, la pol·lució atmosfèrica potencia el risc…

Llegir tot l'article
GeneralPrevenció

Procediment de treball per tal de prevenir la infecció per COVID-19 en l’entorn laboral

Les recomanacions incloses en el present document estan en contínua revisió en funció de l’evolució i la nova informació que es disposi de l’ infecció ocasionada pel nou coronavirus COVID-19. Aquestes recomanacions hauran d’estar a l’abast de tots els treballadors als centres de treball. 1) INTRODUCCIÓ El coronavirus COVID-19 és un virus nou, desconegut anteriorment…

Llegir tot l'article
General

Units pel Benestar: participa a la nostra campanya de recollida d’aliments

Ara que arriben les festes de Nadal i moments de reunions familiars, bon menjar i celebracions, des d’UNIDA Qualitat i Prevenció i Europrincipat, com a part del seu projecte d’empresa saludable “Units pel benestar”, volem ajudar a totes aquelles famílies que més ho necessiten. Càritas Andorra fa campanya de recollida d’aliments i hem decidit sumar-nos…

Llegir tot l'article
Prevenció

Perquè la prevenció de riscos laborals és important? – Part 2/3

A l’entrada anterior et vam explicar perquè és important implementar la cultura preventiva en una empresa. Avui exposem quines són les obligacions d’un empresari en temes de prevenció de riscos laborals. El primer pas és distingir l’empresari entre tres categories diferents: Un autònom sense cap treballador a càrrec seu: en aquest cas la persona no…

Llegir tot l'article
General

Riscos de la radiació solar

L’exposició als raigs solars, pot ocasionar alteracions en la pell i ulls. Les radiacions solars provoquen inflamació de les cèl·lules de la pell, que causa enrogiment o cremada solar. Amb el temps es poden produir alteracions dels sistemes de control de la divisió cel·lular, que provoquen una multiplicació de les cèl·lules descontrolada, causant el càncer…

Llegir tot l'article
FormacióPrevenció Formació i cultura preventiva

Formació i cultura preventiva

La formació en prevenció de riscos laborals, té com a objectiu promoure la seguretat i la salut dels treballadors en el si de les empreses, mitjançant mètodes i/o activitats que permetin donar a conèixer els riscos dels llocs, centres, equips i màquines de treball, així com les mesures preventives a adoptar, per tal que els treballadors que s’exposen a un determinat risc, sàpiguen com han d’actuar per eliminar o minimitzar aquests riscs.

Llegir tot l'article
General

Preservar el patrimoni controlant les vibracions

Introducció Les voladures són una manera corrent d’excavació en obra civil, extracció de materials (canteres i mines) i demolicions. Al Principat d’Andorra s’empra aquesta metodologia d’excavació, des de fa molts anys, ja sigui per a ampliacions de les carreteres, construccions d’edificis, execució de túnels, etc. Qualsevol treball d’excavació realitzat, ve definit a l’Estudi de Vibracions…

Llegir tot l'article
Prevenció

Què és un EPI?

Molt sovint parlem en referència a la prevenció de riscos laborals dels EPI’s, però sabem realment que son i per a que serveixen?. Els EPI’s són Equips de Protecció Individual i constitueixen una eina bàsica en la prevenció de riscos laborals en moltes de les activitats que diàriament es realitzen al nostre voltant. Com que…

Llegir tot l'article