Dia Mundial de l’Educació Mediambiental

El 26 de gener se celebra el Dia Mundial de l’Educació Mediambiental, que té com a objectiu promoure la consciència de la importància de la conservació i la protecció del medi ambient i fomentar la participació en iniciatives a escala nacional. És important protegir els recursos naturals de la terra perquè les generacions futures puguin…

Formació en Economia Circular

El món s’enfronta a un escenari en el qual la sobreexplotació dels recursos finits ha portat a comprometre l’assegurament de la seva disponibilitat per al desenvolupament de les activitats subjectes al seu ús al llarg del temps. Aquesta situació ha generat de manera simultània diversos impactes ambientals que poden arribar a amenaçar la seguretat de…

Dia Mundial De La Seguretat I La Salut En El Treball – Anticipar-se als reptes, crear aliances per enfortir la resiliència

Seguint la crida del Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball d’Espanya, des d’Unida Qualitat i Prevenció, SA, volem celebrar aquest dia tant assenyalat amb tots vosaltres i aprofitar per donar les gràcies a tots i totes els que heu estat al cap davant dels vostres llocs de treball durant els pitjors moments…

Cuida del teu cor

Les malalties cardiovasculars – l’infart agut de miocardi, l’angina de pit i l’accident vascular cerebral – són la primera causa de mort en els països desenvolupats i també a la feina. Segons fonts del Ministeri de Treball i de la Seguretat Social espanyol, a Espanya al 2016, el 48% de les morts a la feina…

Formació i cultura preventiva

Formació i cultura preventiva

La formació en prevenció de riscos laborals, té com a objectiu promoure la seguretat i la salut dels treballadors en el si de les empreses, mitjançant mètodes i/o activitats que permetin donar a conèixer els riscos dels llocs, centres, equips i màquines de treball, així com les mesures preventives a adoptar, per tal que els treballadors que s’exposen a un determinat risc, sàpiguen com han d’actuar per eliminar o minimitzar aquests riscs.