Cuida del teu cor

Les malalties cardiovasculars – l’infart agut de miocardi, l’angina de pit i l’accident vascular cerebral – són la primera causa de mort en els països desenvolupats i també a la feina. Segons fonts del Ministeri de Treball i de la Seguretat Social espanyol, a Espanya al 2016, el 48% de les morts a la feina…

Formació i cultura preventiva

Formació i cultura preventiva

La formació en prevenció de riscos laborals, té com a objectiu promoure la seguretat i la salut dels treballadors en el si de les empreses, mitjançant mètodes i/o activitats que permetin donar a conèixer els riscos dels llocs, centres, equips i màquines de treball, així com les mesures preventives a adoptar, per tal que els treballadors que s’exposen a un determinat risc, sàpiguen com han d’actuar per eliminar o minimitzar aquests riscs.