Dia Mundial de l’Educació Mediambiental

El 26 de gener se celebra el Dia Mundial de l’Educació Mediambiental, que té com a objectiu promoure la consciència de la importància de la conservació i la protecció del medi ambient i fomentar la participació en iniciatives a escala nacional. És important protegir els recursos naturals de la terra perquè les generacions futures puguin…

Formació en Economia Circular

El món s’enfronta a un escenari en el qual la sobreexplotació dels recursos finits ha portat a comprometre l’assegurament de la seva disponibilitat per al desenvolupament de les activitats subjectes al seu ús al llarg del temps. Aquesta situació ha generat de manera simultània diversos impactes ambientals que poden arribar a amenaçar la seguretat de…

La Gestió del Risc – Un pas endavant

Fem un viatge en el temps i remuntem-nos al 23 de febrer de l’any 1947. Havien transcorregut 2 anys de la finalització de la Segona Guerra Mundial i Europa iniciava la seva reconstrucció, és llavors quan es formalitza la coneguda International Standard Organization (ISO) dedicada a la normalització. Però per conèixer millor la història, hem…

formació en gestió de continuïtat de negoci

ISO: t’ajudem amb els diferents sistemes de gestió.

El passat dijous 20.09.2018 Actua Empresa en col·laboració amb el Govern d’Andorra, va fer la presentació del programa de subvencions per a petites i mitjanes empreses. A tal efecte es distribuiran 190.000€ en subvencions, dels quals 161.500€ seran per les empreses que facturin fins a 350.000€ i 28.500€ per a les que facturin entre 350.000€…