Seguretat en construcció

 • Identificar les diferents situacions de risc i normes de seguretat a seguir en la construcció.
 • Conèixer tant les mesures de seguretat, els equips de protecció necessaris i senyalització, com les conseqüències de no seguir aquestes normes.
 • Posar a prova de manera realista i segura els coneixements adquirits per l’alumne.

  Prevenció de riscos laborals

Plataforma elevadora

 • Reflexionar sobre els riscos d’emprar una PEMP incorrectament.
 • Gràcies al coneixement de les mesures de seguretat, els equips de protecció necessaris i la senyalització, l’usuari podrà preveure en el futur possibles accidents.
 • Possibilitat d’obrir debats sobre els exercicis realitzats permetent al formador moderar la conversa.

  Prevenció de riscos laborals

Ergonomia postural

 • Identificar situacions de risc ergonòmic.
 • Corregir aquestes situacions per a prevenir problemes futurs.
 • Reflexionar sobre les possibles conseqüències a llarg termini per no corregir certs riscos.

  Prevenció de riscos laborals

Processos LOTO

 • Realitzar el procés de consignació de manera segura i evitant riscos.
 • Comprendre els riscos de no realitzar el procés LOTO correctament.
 • Posar a prova els coneixements adquirits per l’usuari.

  Prevenció de riscos laborals

Espais confinats

 • Conèixer els principals riscos relacionats i les mesures de seguretat pertinents.
 • Saber com actuar de manera correcta, seguint els protocols per a evitar accidents.
 • Posar a prova els coneixements adquirits en una situació realista on experimentar les conseqüències de manera segura.

  Prevenció de riscos laborals

Prevenció de riscos en planta

 • Detectar els diferents riscos en zones importants d’una planta i aprendre a realitzar diferents tasques de manera segura i evitant aquests riscos.
 • Conèixer les mesures de seguretat, els EPIs necessaris i conscienciar al treballador sobre el seu ús en entorns industrials.
 • Posar a prova d’una forma realista i segura els coneixements adquirits per l’alumne.

  Prevenció de riscos laborals

Equips de primera intervenció

 • Saber com actuar davant un incendi, seguint les mesures de seguretat necessàries i utilitzant un extintor.
 • Ser conscient de les conseqüències en cas de no complir amb les indicacions de seguretat per fer front a un incendi.
 • Posar a prova els coneixements adquirits en una situació realista on experimentar les conseqüències.

  Prevenció de riscos laborals

Riscos elèctrics

 • Conèixer diferents situacions de risc elèctric i com evitar-les.
 • Posar a prova els coneixements adquirits a través d’exercicis pràctics, seguint les indicacions de seguretat.
 • Prendre decisions de manera segura utilitzant els equips necessaris a l’hora de treballar amb càrregues elèctriques.

  Prevenció de riscos laborals

Prevenció de riscos per a magatzem i logística

 • Entendre els principals riscos en llocs de treball en magatzems i entorns logístics.
 • Aprendre a fer tasques rutinàries i a actuar en situacions de risc.
 • Conèixer riscos relacionats amb EPIs, vehicles, normes generals de seguretat i comportaments segurs en manipulació de càrrega.
 • Avaluar i posar a prova els coneixements adquirits.

  Prevenció de riscos laborals

Recursos preventius en alçada

 • Avaluar la capacitat de l’alumne per a fer tasques en escenaris perillosos i triar i revisar que l’equip de protecció individual seleccionat sigui el correcte.
 • Simular accidents en primera persona si l’equip triat no és l’adequat.
 • Posar a prova a l’usuari en relació als coneixements adquirits.

  Prevenció de riscos laborals

Riscos en planta

 • Identificar els diferents riscos en zones importants d’una planta i aprendre a realitzar diferents tasques de manera segura i evitar riscos.
 • Conèixer les mesures de seguretat, els EPIs necessaris i conscienciar al treballador sobre el seu ús en entorns industrials mostrant les conseqüències dels errors de seguretat.
 • Posar a prova d’una forma realista i segura els coneixements adquirits per l’alumne.

  Prevenció de riscos laborals

Pont grua

 • Aprendre a manipular una grua pont en una nau industrial d’una forma segura i evitar riscos.
 • Conèixer les mesures de seguretat, elements d’elevació necessaris i l’elecció dels mateixos per a operar amb diferents càrregues.
 • Posar a prova a l’usuari envers als coneixements adquirits.

  Prevenció de riscos laborals

Treballs en alçada

 • Aprendre a realitzar diferents tasques en alçada de manera segura i evitar riscos.
 • Conèixer diferents situacions de risc, utilitzar i inspeccionar de manera correcta els diferents tipus de sistemes anti-caigudes.
 • Posar a prova a l’alumne en relació als coneixements adquirits a través d’exercicis pràctics autònoms i supervisats.

  Prevenció de riscos laborals

Reanimació Cardio Pulmonar (RCP)

 • Estar preparats per a enfrontar-se a una situació real d’emergència.
 • Formar a personal no sanitari en un entorn realista en el qual han de practicar una RCP bàsica mitjançant un joc de rol virtual.
 • Disminuir un possible bloqueig psicològic davant en una emergència real en formar-se en diferents situacions en les quals ha d’escoltar i observar l’entorn, prendre decisions i experimentar les seves conseqüències.

  Prevenció de riscos laborals

Ús adequat d’EPIS

 • Valorar el risc dels diferents treballs industrials i equipar-se amb els EPIs de manera correcta.
 • Avaluar la capacitat de l’alumne per a triar i revisar l’EPI adequat abans de fer diferents tasques.
 • Posar a prova a l’usuari en relació als coneixements adquirits amb diferents varietats d’EPIs, incloent usos inadequats o amb desperfectes.

  Prevenció de riscos laborals

Carretons elevadors

 • Aprendre i perfeccionar la conducció i la manipulació de càrregues amb carretó elevador en l’entorn industrial de manera pràctica i segura.
 • Conèixer i aprendre a evitar les diferents situacions de risc que es poden donar durant el desenvolupament de les operacions amb carretó.
 • Posar a prova a l’alumne en relació als coneixements adquirits.

  Prevenció de riscos laborals

atenció_al_client_unida_qp

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades