MITJANÇANT LA FORMACIÓ DE L’EQUIP HUMÀ PRETENEM DONAR EN COMPLIMENT AL MARC NORMATIU VIGENT

A Unida Qualitat i Prevenció oferim propostes formatives específiques per a cada lloc de treball segons les necessitats reals tant de treballadors com d’empresaris.

La possibilitat de mantenir tot un equip de treball actualitzat amb un itinerari formatiu planificat, és una de les claus de l’èxit per tal d’optimitzar les activitats empresarials i garantir una millora contínua en les condicions de seguretat de les empreses.

Si necessiteu una formació a mida de les seves necessitats contacteu amb nosaltres.

Aquestes propostes formatives es desglossen en las següents especialitats:

Prevenció de riscos laborals

Qualitat i medi ambient

Recursos humans

Seguretat alimentària

Drones i RPASent, satisfacció laboral, etc.

formacion-online-andorra-virtual

FORMACIONS “ONLINE” DISPONIBLES

Auditor intern sistema de gestió integrat iso 9001

Auditor intern sistema de gestió integrat ISO 9001:2015 – Qualitat, ISO 14001 – Ambient i OHSAS 18001
Adquirir coneixements per auditar un sistema integrat de gestió, capacitar per una correcta interpretació i integració normativa, conèixer els avantatges de la implantació, promoure la sistemàtica de la gestió de la qualitat, ambient i prevenció i conèixer i aprofundir la competència d’auditor.

Durada: 16 Hores   |    Nº Assistents:  |    Preu: A consultar.     Prevenció de riscos laborals

formació en gestió UNE-EN ISO 14001:2004

Auditor intern sistema de gestió UNE-EN ISO 14001:2015
Adquirir coneixements bàsics sobre la ISO 14001, capacitar per una correcta interpretació de la norma, conèixer els avantatges de la implantació, promoure la sistemàtica de la gestió mediambiental i conèixer i aprofundir la competència d’auditor ambiental segons la ISO 14001.

Durada: 16 Hores   |    Nº Assistents:  |    Preu: A consultar.    Qualitat i Medi Ambient

formació en gestió UNE-EN ISO 9001

Auditor intern sistema de gestió UNE-EN ISO 9001:2015
Adquirir coneixements bàsics sobre la ISO 9001, capacitar per una correcta interpretació de la norma, conèixer els avantatges de la implantació, promoure la sistemàtica de la gestió de la qualitat i conèixer i aprofundir la competència d’auditor de qualitat segons la ISO 9001.

Durada: 16 Hores   |    Nº Assistents:  |    Preu: A consultar.     Qualitat i Medi Ambient

formació en elaboració informe de responsabilitat social GRI

Informe de responsabilitat social (GRI i Global Compact)
Adquirir coneixements per l’elaboració de l’informe de responsabilitat social, capacitar per una correcta interpretació i integració normativa, conèixer les avantatges de la responsabilitat social i promoure la sistemàtica de realització del informe GRI.

Durada: 12 Hores   |    Nº Assistents:  |    Preu: A consultar.     Qualitat i Medi Ambient

, formació en habilitació Drons multi rotor de 0 a 4,99 Kg

Curs operador d’RPAS. Habilitació Drons multi rotor de 0 kg-4,99 kg
Formar nous pilots en RPAS (vehicles aeris controlats remotament), per què desenvolupin tasques de manera correcta, segura i responsable, donant coneixements teòrics i pràctics suficient per poder volar.

Durada: 60 Hores   |    Nº Assistents: Mín. 4 – màx. 10  |    Preu: A consultar.    Drones i RPASent

Investigació accident treball

Investigació d’accidents de treball
Conèixer la sistemàtica per investigar un accident de treball.

Durada: 3 Hores   |    Nº Assistents:  |    Preu: A consultar.     Prevenció de riscos laborals

formació en pràctiques correctes d’higiene per a la cuina al buit

Pràctiques correctes d’higiene per a la cuina al buit
Adquirir els coneixements necessaris per controlar la tècnica i la maquinària, mostrar els avantatges de la cuina al buit pel que fa a la cocció i conservació, adquirir els criteris sanitaris necessaris aplicables a la cocció d’aliments a baixa temperatura.

Durada: 4 Hores   |    Nº Assistents:  |    Preu: A consultar.     Seguretat Alimentària

formació en canvis de perspectiva

Canvis en perspectiva – Norma ISO 9001:2015
Conèixer els canvis previstos i estratègies d’adequació i transició de sistemes de gestió de la qualitat implementats segons la UNE EN ISO 9001:2008 i capacitar per una correcta interpretació de la ISO 9001:2015.

Durada: 8 Hores   |    Nº Assistents:  |    Preu: A consultar.     Qualitat i Medi Ambient

formació en gestió de continuïtat de negoci

Gestió de continuitat de negoci – Norma ISO 22301
Identificar els aspectes claus de la Continuïtat de Negoci, explicar com la Gestió de la Continuïtat de Negoci pot afectar l’organització i identificar els requisits de la norma ISO 22301.

Durada: 8 Hores   |    Nº Assistents:  |    Preu: A consultar.     Qualitat i Medi Ambient

formació en gestió i manipulació de residus

Gestió i manipulació de residus
Coneixement dels riscos ambientals durant la manipulació de residus.

Durada: 4 Hores   |    Nº Assistents:  |    Preu: A consultar.     Qualitat i Medi Ambient

formació en sistemes de gestió de turisme responsable

Avantatges dels sistemes de gestió de turisme responsable
Adquirir coneixements dels sistemes de gestió, capacitar per una correcta interpretació i integració normativa, conèixer els avantatges directes i indirectes de la certificació i promoure la sistemàtica de certificació del turisme responsable.

Durada: 8 Hores   |    Nº Assistents:  |    Preu: A consultar.     Qualitat i Medi Ambient

formació en gestió d’indicadors

Quadre de comandament: gestió d’indicadors
Adquirir coneixements bàsics sobre indicadors, capacitar per una correcta interpretació d’un quadre d’indicadors i conèixer els avantatges de la implantació del Balanced Scorecard.

Durada: 8 Hores   |    Nº Assistents:  |    Preu: A consultar.     Qualitat i Medi Ambient

calcul_empremta_carbono

Càlcul d’empremta de carboni
Adquirir coneixements bàsics sobre el càlcul de la Petjada de Carboni PAS 2050:2011, capacitar per una correcta interpretació de la norma, conèixer els avantatges de la norma, promoure la sistemàtica de la gestió mediambiental i conèixer i aprofundir en els càlculs.

Durada: 12 Hores   |    Nº Assistents:  |    Preu: A consultar.     Qualitat i Medi Ambient

sistemes de gestió d’eficiència energètica ISO 50001

Sistemes de gestió d’eficiència energètica (ISO 50001)
Analitzar l’evolució de les normes de gestió energètica fins a la ISO 50001, entendre la norma ISO 50001: sistemes de gestió de l’eficiència energètica, integrar la gestió energètica en la gestió de l’empresa i comparar la ISO 14001 amb la ISO 50001.

Durada: 16 Hores   |    Nº Assistents:  |    Preu: A consultar.     Qualitat i Medi Ambient

formació en seguretat contra incendis i emergències

Seguretat contra incendis i emergències
Conèixer els mitjans de seguretat contra incendi i com afrontar les emergències a dins de l’empresa.

Durada: 2 Hores   |    Nº Assistents:  |    Preu: A consultar.     Prevenció de riscos laborals

prevenció_riscos_laborals_andorra

Tècnic bàsic en prevenció de riscos laborals
Formar els responsables de Prevenció de Riscos Laborals, millorar la competència tècnica dels departaments de RRHH en matèria de seguretat laboral i desenvolupar una cultura preventiva a les empreses.

Durada: 50 Hores   |    Nº Assistents:  |    Preu: A consultar.     Prevenció de riscos laborals

atenció_al_client_unida_qp

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades