MITJANÇANT LA FORMACIÓ DE L’EQUIP HUMÀ PRETENEM DONAR EN COMPLIMENT AL MARC NORMATIU VIGENT

A Unida Qualitat i Prevenció oferim propostes formatives específiques per a cada lloc de treball segons les necessitats reals tant de treballadors com d’empresaris.

La possibilitat de mantenir tot un equip de treball actualitzat amb un itinerari formatiu planificat, és una de les claus de l’èxit per tal d’optimitzar les activitats empresarials i garantir una millora contínua en les condicions de seguretat de les empreses.

Si necessita una formació a mida de les seves necessitats consulteu amb nosaltres.

Aquestes propostes formatives es desglossen en 5 grups principals:

Prevenció de riscos laborals

Qualitat i medi ambient

Recursos humans

Seguretat alimentària

Drones i RPASent, satisfacció laboral, etc.

formacio-prevencio-andorra

FORMACIONS PRESENCIALS DISPONIBLES

Formació Riscos Laborals Amiant

Riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant durant el treball
Identificar els materials que poden contenir amiant i aplicar les mesures preventives establertes al pla de treball específic.

Durada: 20 Hores   |    Nº Assistents: Mín. 5 - màx. 10  |    Preu: A consultar.    Prevenció de riscos laborals

Formació conducció sobre gel

Conducció segura sobre neu i gel
Millorar les aptituds i la seguretat al volant dels conductors d’empresa, disminuir la sinistralitat amb els vehicles i reduir costos de carburant, gràcies al mòdul de conducció eficient.

Durada: 4 Hores   |    Nº Assistents: Mín. 6 - màx. 8  |    Preu: A consultar.    Prevenció de riscos laborals

Auditor intern sistema de gestió integrat iso 9001

Auditor intern sistema de gestió integrat ISO 9001:2015 – Qualitat, ISO 14001 – Ambient i OHSAS 18001
Adquirir coneixements per auditar un sistema integrat de gestió, capacitar per una correcta interpretació i integració normativa, conèixer els avantatges de la implantació, promoure la sistemàtica de la gestió de la qualitat, ambient i prevenció i conèixer i aprofundir la competència d’auditor.

Durada: 16 Hores   |    Nº Assistents: Mínim 4 persones  |    Preu: A consultar.     Qualitat i Medi Ambient

formació en gestió UNE-EN ISO 14001:2004

Auditor intern sistema de gestió UNE-EN ISO 14001:2015
Adquirir coneixements bàsics sobre la ISO 14001, capacitar per una correcta interpretació de la norma, conèixer els avantatges de la implantació, promoure la sistemàtica de la gestió mediambiental i conèixer i aprofundir la competència d’auditor ambiental segons la ISO 14001.

Durada: 16 Hores   |    Nº Assistents: Mínim 4 persones  |    Preu: A consultar.     Qualitat i Medi Ambient

formació en gestió UNE-EN ISO 9001

Auditor intern sistema de gestió UNE-EN ISO 9001:2015
Adquirir coneixements bàsics sobre la ISO 9001, capacitar per una correcta interpretació de la norma, conèixer els avantatges de la implantació, promoure la sistemàtica de la gestió de la qualitat i conèixer i aprofundir la competència d’auditor de qualitat segons la ISO 9001.

Durada: 16 Hores   |    Nº Assistents: Mínim 4 persones  |    Preu: A consultar.     Qualitat i Medi Ambient

formació en elaboració informe de responsabilitat social GRI

Informe de responsabilitat social (GRI i Global Compact)
Adquirir coneixements per l’elaboració de l’informe de responsabilitat social, capacitar per una correcta interpretació i integració normativa, conèixer les avantatges de la responsabilitat social i promoure la sistemàtica de realització del informe GRI.

Durada: 12 Hores   |    Nº Assistents: Mínim 4 persones  |    Preu: A consultar.     Qualitat i Medi Ambient

formació en manipulació d’aliments

Manipulació d’aliments per al·lèrgics i intolerants alimentaris
Conèixer les característiques de les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries, i els aliments que poden provocar-les, saber gestionar correctament els diferents aspectes implicats en el control d’al·lèrgens i substàncies causants d’intoleràncies, utilitzar diferents eines per al control d’al·lèrgies i causants d’intoleràncies: plans de control, fitxes de productes, etc. I conèixer els requisits en matèria d’etiquetatge dels productes en relació a la presència o absència d’al·lèrgens i substàncies causants d’intoleràncies.

Durada: 3 Hores   |    Nº Assistents: Mín. 5 - màx. 20  |    Preu: A consultar.     Seguretat Alimentària

formació en inspeccions i controls integrals

Inspeccions i controls integrals
Professionalitzar les tasques d’inspecció i control d’obres en general, enginyeria civil, arquitectura, infraestructures diverses, medi ambient, torres elèctriques, transport per cable i operacions d’alt risc. Potenciar l’ús dels “DRONES” adquirir noves tècniques de pilotatge de l’aeronau i saber a la perfecció els protocols d’actuació en matèria de seguretat integral, com evitar riscos i exposició a possibles accidents.

Durada: 25 Hores   |    Nº Assistents: Mín. 4 – màx. 10  |    Preu: A consultar.    Drones i RPASent

formació en curs avançat operador d’RPAS

Curs avançat operador d’RPAS. Habilitació Drons multi rotor de 5 kg-25 kg
Formar pilots en RPAS (vehicles aeris controlats remotament), per què desenvolupin tasques de manera correcta, segura i responsable, donant coneixements teòrics i pràctics suficients per poder volar. Tenir formació avançada i adquirir l’habilitació de l’operació de RPAS fins a 25 kg. (subjecte a normativa vigent andorrana)

Durada: 100 Hores   |    Nº Assistents: Mín. 4 – màx. 10  |    Preu: A consultar.    Drones i RPASent

, formació en habilitació Drons multi rotor de 0 a 4,99 Kg

Curs operador d’RPAS. Habilitació Drons multi rotor de 0 kg-4,99 kg
Formar nous pilots en RPAS (vehicles aeris controlats remotament), per què desenvolupin tasques de manera correcta, segura i responsable, donant coneixements teòrics i pràctics suficient per poder volar.

Durada: 60 Hores   |    Nº Assistents: Mín. 4 – màx. 10  |    Preu: A consultar.    Drones i RPASent

formació en pràctiques correctes d’higiene per a la cuina al buit

Pràctiques correctes d’higiene per a la cuina al buit
Adquirir els coneixements necessaris per controlar la tècnica i la maquinària, mostrar els avantatges de la cuina al buit pel que fa a la cocció i conservació, adquirir els criteris sanitaris necessaris aplicables a la cocció d’aliments a baixa temperatura.

Durada: 4 Hores   |    Nº Assistents: Mín. 5 - màx. 20  |    Preu: A consultar.     Seguretat Alimentària

formació en manipulació d’aliments

Manipulació d’aliments
Obtenir un producte de bona qualitat higiènica i sanitària.

Durada: 4 Hores   |    Nº Assistents: Mín. 5 - màx. 20  |    Preu: A consultar.     Seguretat Alimentària

formació en canvis de perspectiva

Canvis en perspectiva – Norma ISO 9001:2015
Conèixer els canvis previstos i estratègies d’adequació i transició de sistemes de gestió de la qualitat implementats segons la UNE EN ISO 9001:2008 i capacitar per una correcta interpretació de la ISO 9001:2015.

Durada: 8 Hores   |    Nº Assistents: Mínim 4 persones  |    Preu: A consultar.     Qualitat i Medi Ambient

formació en gestió de continuïtat de negoci

Gestió continuitat de negoci – Norma ISO 22301
Identificar els aspectes claus de la Continuïtat de Negoci, explicar com la Gestió de la Continuïtat de Negoci pot afectar l’organització i identificar els requisits de la norma ISO 22301.

Durada: 8 Hores   |    Nº Assistents: Mínim 4 persones  |    Preu: A consultar.     Qualitat i Medi Ambient

formació en gestió i manipulació de residus

Gestió i manipulació de residus
Coneixement dels riscos ambientals durant la manipulació de residus.

Durada: 4 Hores   |    Nº Assistents: Mín. 5 - màx. 20  |    Preu: A consultar.     Qualitat i Medi Ambient

formació en sistemes de gestió de turisme responsable

Avantatges dels sistemes de gestió de turisme responsable
Adquirir coneixements dels sistemes de gestió, capacitar per una correcta interpretació i integració normativa, conèixer els avantatges directes i indirectes de la certificació i promoure la sistemàtica de certificació del turisme responsable.

Durada: 8 Hores   |    Nº Assistents: Mínim 4 persones  |    Preu: A consultar.     Qualitat i Medi Ambient

formació en gestió d’indicadors

Quadre de comandament: gestió d’indicadors
Adquirir coneixements bàsics sobre indicadors, capacitar per una correcta interpretació d’un quadre d’indicadors i conèixer els avantatges de la implantació del Balanced Scorecard.

Durada: 8 Hores   |    Nº Assistents: Mínim 4 persones  |    Preu: A consultar.     Qualitat i Medi Ambient

calcul_empremta_carbono

Càlcul d’empremta de carboni
Adquirir coneixements bàsics sobre el càlcul de la Petjada de Carboni PAS 2050:2011, capacitar per una correcta interpretació de la norma, conèixer els avantatges de la norma, promoure la sistemàtica de la gestió mediambiental i conèixer i aprofundir en els càlculs.

Durada: 12 Hores   |    Nº Assistents: Mínim 4 persones  |    Preu: A consultar.     Qualitat i Medi Ambient

sistemes de gestió d’eficiència energètica ISO 50001

Sistemes de gestió eficiència energètica (ISO 50001)
Analitzar l’evolució de les normes de gestió energètica fins a la ISO 50001, entendre la norma ISO 50001: sistemes de gestió de l’eficiència energètica, integrar la gestió energètica en la gestió de l’empresa i comparar la ISO 14001 amb la ISO 50001.

Durada: 16 Hores   |    Nº Assistents: Mínim 4 persones  |    Preu: A consultar.     Qualitat i Medi Ambient

formació en escalfament i estirament abans de la jornada laboral

Promoció de la salut. Escalfament i estiraments abans de la jornada laboral
Una rutina de 10 a 15 minuts, amb la qual es treballi correctament i adequadament diferents músculs ens poden prevenir lesions que ens poden deixar inactius per setmanes.

Durada: 3 Hores   |    Nº Assistents: El grup màxim serà de 20 persones a la jornada informativa, i de 20 treballadors a la sessió de sensibilització. El grup mínim ha de ser de 8 persones.  |    Preu: A consultar.    Vigilància de la Salut

formació en carrega mental i relaxació en un minut

Promoció de la salut. Càrrega mental i relaxació en un minut
Reconèixer situacions estressants i poder-hi intervenir. Actuar sobre les causes i prevenir-les.

Durada: 3 Hores   |    Nº Assistents: El grup màxim serà de 20 persones a la jornada informativa, i de 20 treballadors a la sessió de sensibilització. El grup mínim ha de ser de 8 persones.  |    Preu: A consultar.    Vigilància de la Salut

formació en treball nocturn

Promoció de la salut. Treball nocturn
El treball nocturn requereix una atenció especial en el tema de la higiene del son i de l’alimentació. La formació i informació dels treballadors sobre el particular i la creació d’un entorn que faciliti una bona alimentació (en quantitat, qualitat i freqüència), adaptada a les necessitats especials dels treballadors nocturns, minimitza l’aparició de danys a la salut i millora la productivitat i la qualitat del servei.

Durada: 3 Hores   |    Nº Assistents: El grup màxim serà de 20 persones a la jornada informativa, i de 20 treballadors a la sessió de sensibilització. El grup mínim ha de ser de 8 persones.  |    Preu: A consultar.    Vigilància de la Salut

formació en higiene postural

Promoció de la salut. Higiene postural
No tots som iguals. Hem d’ajustar nostre lloc de treball a les nostres característiques. Els llocs de treball han de permetre la realització dels ajustos mínims per que la majoria de la població pugui exercir sense resultar lesionada.

Durada: 3 Hores   |    Nº Assistents: El grup màxim serà de 20 persones a la jornada informativa, i de 20 treballadors a la sessió de sensibilització. El grup mínim ha de ser de 8 persones.  |    Preu: A consultar.    Vigilància de la Salut

formació en hàbits saludables

Promoció de la salut. Hàbits saludables
Portar uns hàbits saludables és essencial per mantenir-nos sans, joves i en forma més enllà de l’edat que tinguem. Seguir una vida saludable, en definitiva, ens fa tenir una vida millor.

Durada: 2 Hores   |    Nº Assistents: El grup màxim serà de 20 persones a la jornada informativa, i de 20 treballadors a la sessió de sensibilització. El grup mínim ha de ser de 8 persones.  |    Preu: A consultar.    Vigilància de la Salut

formació en dormir bé

Promoció de la salut. Dormir bé
Moltes vegades, quan parlem d’hàbits saludables, el primer que ens ve al cap és “no fumar”, “menjar bé”, “moure’ns” i poques vegades pensem en la importància de “dormir bé”. I dormir bé no és tan sols dormir suficients hores, sinó també que el nostre son sigui reparador, de qualitat, que ens aixequem descansats i de bon humor. D’altra banda, en segons quines circumstàncies i professions, ens interessa conèixer com evitar quedar adormits durant el treball i com agafar el son per aconseguir el descans adequat, encara que sigui a hores poc convencionals.

Durada: 2 Hores   |    Nº Assistents: El grup màxim serà de 20 persones a la jornada informativa, i de 20 treballadors a la sessió de sensibilització. El grup mínim ha de ser de 8 persones.  |    Preu: A consultar.    Vigilància de la Salut

formació en exercicis físics

Promoció de la salut. Exercicis físics, amb 30′ n’hi ha prou
Tenir una vida saludable influeix de manera molt directa en el benestar, l’equilibri personal i la qualitat de vida. I aconseguir-ho depèn en bona part de l’estil de vida i dels hàbits diaris.

Durada: 2.5 Hores   |    Nº Assistents: El grup màxim serà de 20 persones a la jornada informativa, i de 10 treballadors a la sessió de sensibilització. El grup mínim ha de ser de 8 persones.  |    Preu: A consultar.    Vigilància de la Salut

formació en gestió de temps

Promoció de la salut. Gestió del temps
Treballar moltes hores és sinònim de treballar bé? No és així. Si treballem sense descans, perdem eficiència, però també el contacte amb els amics, amb la família, podem patir d’estres, manca de son, irritabilitat, etc. Aconseguir conciliar la nostra vida personal o familiar amb el treball no consisteix en intentar fer-ho tot en les 24 hores que té un dia; ni renunciar a les nostres aspiracions, ja siguin personals o professionals o admetre ser penalitzats a nivell de salari, perspectives de promoció, oportunitats de formació, etc.

Durada: 3 Hores   |    Nº Assistents: El grup màxim serà de 20 persones a la jornada informativa, i de 20 treballadors a la sessió de sensibilització. El grup mínim ha de ser de 8 persones.  |    Preu: A consultar.    Vigilància de la Salut

formació en alimentació sana fora de casa

Promoció de la salut. Alimentació sana fora de casa
Uns bons hàbits alimentaris ajuden a prevenir les malalties cròniques, l’obesitat, milloren la resistència de la persona a les malalties infeccioses i augmenten la vitalitat i el rendiment, tant en el treball com en la vida diària. Milloren també l’atenció i la capacitat de processar informació.

Durada: 2.5 Hores   |    Nº Assistents: El grup màxim serà de 20 persones a la jornada informativa, i de 10 treballadors a la sessió de sensibilització. El grup mínim ha de ser de 8 persones.  |    Preu: A consultar.    Vigilància de la Salut

formació en risc cardiovascular

Promoció de la salut. Risc cardiovascular
Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort al món, segons l’OMS. És cert que el risc de patir una malaltia cardiovascular augmenta amb l’edat i que hi ha persones que tenen més possibilitats de patir que d’altres, però si cuidem el nostre cor de manera anticipada podem reduir el risc de patir-les.

Durada: 3 Hores   |    Nº Assistents: El grup màxim serà de 20 persones a la jornada informativa, i de 10 treballadors a la sessió de sensibilització. El grup mínim ha de ser de 8 persones.  |    Preu: A consultar.    Vigilància de la Salut

Promoció de la salut. Abandó de l’hàbit alcohòlic
Conscienciar a la població de les conseqüències derivades de l’alcohol i el seu ús abusiu.

Durada: 3.5 Hores   |    Nº Assistents: El grup màxim serà de 20 persones a la jornada informativa, i de 10 treballadors a la sessió de sensibilització. El grup mínim ha de ser de 8 persones.  |    Preu: A consultar.    Vigilància de la Salut

formació en abandó de l’hàbit tabàquic

Promoció de la salut: Abandó de l’hàbit tabàquic
Augmentar el nombre de fumadors que abandonen l’hàbit tabàquic i proporcionar informació i assessorar sobre les opcions per deixar de fumar.

Durada: 3.5 Hores   |    Nº Assistents: El grup màxim serà de 20 persones a la jornada informativa, i de 10 treballadors a la sessió de sensibilització. El grup mínim ha de ser de 8 persones.  |    Preu: A consultar.    Vigilància de la Salut

Investigació accident treball

Investigació d’accidents de treball
Conèixer la sistemàtica per investigar un accident de treball.

Durada: 3 Hores   |    Nº Assistents: Mínim 8 persones  |    Preu: A consultar.    Prevenció de riscos laborals

Treballs en alçada
Conèixer les diferents tècniques d’accés amb cordes, així com els equips de treball necessaris per treballar en alçada.

Durada: 7 Hores   |    Nº Assistents: Mín. 8 - màx. 10  |    Preu: A consultar.    Prevenció de riscos laborals

formació en seguretat contra incendis i emergències

Seguretat contra incendis i emergències
Conèixer els mitjans de seguretat contra incendi i com afrontar les emergències a dins de l’empresa.

Durada: 2 Hores   |    Nº Assistents: Mín. 8 - màx. 20  |    Preu: A consultar.     Prevenció de riscos laborals

formació en atmosferes explosives

Atmosferes explosives
Conèixer els conceptes fonamentals que formen el camp de la seguretat i salut laboral relacionat amb l’ATEX, identificar les situacions de risc que un treballador es pot trobar durant la realització de treballs en Atmosferes Explosives i conèixer les mesures preventives a aplicar dins d’aquest camp.

Durada: 4 Hores   |    Nº Assistents: Mín. 8 - màx. 20  |    Preu: A consultar.    Prevenció de riscos laborals

formació en riscos en soldadura

Riscos en soldadura
Conèixer les causes que generen riscos per la salut del treballador/a, fent una reflexió respecte als hàbits que la majoria de treballadors i treballadores han adquirit al llarg dels anys.

Durada: 3 Hores   |    Nº Assistents: Mínim 8 persones  |    Preu: A consultar.    Prevenció de riscos laborals

formació en riscos elèctrics en baixa tensió

Riscos elèctrics en baixa tensió
Conèixer les causes que generen riscos per la salut del treballador/a, fent una reflexió respecte als hàbits que la majoria de treballadors i treballadores han adquirit amb els anys.

Durada: 3 Hores   |    Nº Assistents: Mínim 8 persones  |    Preu: A consultar.    Prevenció de riscos laborals

formació bàsica en transport de matèries perilloses

Formació bàsica ADR. Transport matèries perilloses
Adquirir coneixements bàsics sobre la gestió en el transport de matèries perilloses.

Durada: 2 Hores   |    Nº Assistents: Mín. 8 - màx. 20  |    Preu: A consultar.    Prevenció de riscos laborals

Utilització carretons elevadors

Utilització de carretons elevadors automotors
Adquirir coneixement teòrics i pràctics sobre carretons elevadors automotors.

Durada: 7 Hores   |    Nº Assistents: Mín. 8 - màx. 10  |    Preu: A consultar.    Prevenció de riscos laborals

prevenció i socors cívic

Prevenció i socors cívics, nivell 1 (PSC1)*
Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre primers auxilis.

Durada: 8 Hores   |    Nº Assistents: Mín. 8 - màx. 12  |    Preu: A consultar.    Prevenció de riscos laborals

atenció_al_client_unida_qp

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades