formacio-prevencio-andorra

Recursos Humans

Objectiu:

L’Assetjament Psicològic en el Treball (Mobbing) és considerat com un dels riscos emergents que major preocupació generen en els últims anys, en gran part a causa del seu gran impacte mediàtic. Es tracta per tant d’una situació generadora de psicopatologia laboral a la qual ha de prestar-se la major atenció. La diversitat de situacions en les quals pot donar-se i la possibilitat que existeixin casos de simulació o interpretació deficient precisen d’amplis coneixements per a l’establiment d’una avaluació diferencial. Les dades existents a nivell europeu i els referits a l’estat espanyol permeten predir un increment en el nombre de denúncies en el nostre entorn. És fonamental per a totes les persones implicades en prevenció de riscos laborals el coneixement a fons d’aquesta situació.

Objectius:

 • Descriure l’assetjament psicològic i la seva relació amb les psicopatologies laborals.
 • Conèixer les diferents definicions de l’assetjament psicològic.
 • Analitzar les variables relacionades amb l’assetjament psicològic, tant a nivell organitzatiu com individual.
 • Conèixer els seus mètodes d’avaluació.
 • Identificar les tècniques de prevenció i intervenció tant a nivell individual com organitzatiu per a les possibles situacions d’assetjament psicològic.
 • Conèixer els seus aspectes legals bàsics.

Temari:

 • Tema 1: Anotació històrica
 • Tema 2: Terminologia relacionada
  • Victimització
  • Assetjament psicològic
  • Bullying
  • Bossing
  • Harassment
  • Stalking
 • Tema 3: Definició d’assetjament psicològic laboral
 • Tema 4: Relació entre estrès i assetjament laboral
 • Tema 5: Comportaments d’assetjament
 • Tema 6: Fases de l’assetjament psicològic
 • Tema 7: Factors que propicien l’assetjament laboral
 • Tema 8: Avaluació de l’assetjament psicològic en el treball
  • Direcció de l’assetjament
  • Processos de pseudo-assetjo
  • Diagnòstic i documentació
  • Qüestionaris i inventaris d’avaluació
  • Algunes dades
 • Tema 9: Conseqüències de l’assetjament psicològic laboral
  • Implicacions personals, familiars, organitzatives i socials
  • Síndrome d’estrès posttraumàtic
 • Tema 10: Estratègies preventives
 • Tema 11: Estratègies d’intervenció
  • Estratègies bàsiques
  • Disseny de l’estratègia d’intervenció
 • Tema 12: Aspectes legals

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Tècnics en prevenció.
Personal que tinguin activitats relacionades amb la psicosociologia.

Durada: 25 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  113,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades