formacio-prevencio-andorra

Qualitat i Medi Ambient

Objectiu:

La creixent implantació de Sistemes de Gestió de Seguretat Viària (SGSV) d’acord amb la norma ISO 39001 “Sistemes de Gestió de la Seguretat Viària: Requisits i recomanacions de bones pràctiques” en les empreses i organitzacions governamentals requerirà la realització d’auditories tant internes com externes.

Per a la realització de les auditories es requerirà persones formades en matèria de Seguretat viària amb coneixements en la implementació dels requisits de la norma ISO 39001 i en tècniques auditores.

Objectius:

 • Saber valorar l’efectivitat d’un SGSV tenint en compte cadascun dels seus requisits.
 • Conèixer el procés de realització d’una auditoria SGSV per a establir la conformitat o no amb la norma ISO 39001.
 • Conèixer com preparar-se per a ser auditat.
 • Desenvolupar habilitats per a auditar l’ISO 39001 i coneixements d’auditor cap.

Temari:

 • Tema 1: Auditoria ISO 39001
  • Conceptes bàsics ISO 39001
  • Termes i definicions
  • Auditoria de la línia base
  • Auditoria de requisits
 • Tema 2: Tècniques d’auditoria ISO 39001
  • Auditoria dels sistemes de gestió
  • Introducció
  • ISO 19011
  • Conceptes d’auditoria
  • La comunicació en l’auditoria
  • El risc de l’auditoria
  • Els documents de treball
  • Quantificació de resulteu
  • L’informe
  • El procés d’auditoria
  • El programa d’auditoria
  • L’auditoria interna
  • El dia després
  • L’auditor de sistemes de gestió ISO 39001

L’alumne disposarà d’un checklist per a la realització de l’auditoria del Sistema de Seguretat Viària ISO 39001.

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Tècnics i/o experts en Seguretat Viària.
Tècnics de prevenció de riscos laborals.
Responsables de Seguretat viària en les empreses.
Gestors de sistemes de gestió.
Auditors de sistemes de gestió.

Durada: 50 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  230,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades