formacio-prevencio-andorra

Qualitat i Medi Ambient

Objectiu:

Les organitzacions, independentment de la seva activitat, midao ubicació geogràfica, han de complir amb les exigències ambientals imposades per l’Administració, els clients i la societat en general. Per això, necessiten eines que integrin el medi ambient en la gestió global de l’empresa. En aquest sentit, la norma UNE-EN ISO 14001 els ofereix la possibilitat de sistematitzar, de manera senzilla, els aspectes ambientals que es generen en cadascuna de les activitats que es desenvolupen en l’organització, a més de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d’un punt de vista d’equilibri amb els aspectes socioeconòmics.

La implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental segons la norma internacional ISO 14001, permet a l’organització optimitzar la gestió de recursos i residus, reduir els impactes ambientals negatius i els riscos associats a situacions accidentals, al mateix temps que la situa en una posició socialment responsable, diferenciant-se de la competència i reforçant, de manera positiva, la seva imatge davant clients i consumidors.

El curs està dissenyat per a capacitar als alumnes en l’adaptació dels seus sistemes de gestió mediambiental als requisits de la norma.

Objectius:

 • Conèixer l’estructura i requisits de la nova ISO 14001: 2015.
 • Entendre i saber implementar els diferents requisits.
 • Estar en disposició de preparar la transició a ISO 14001: 2015.

Temari:

 • Tema 1: Introducció
 • Tema 2: Per quina ISO 14001
 • Tema 3: Situació actual
 • Tema 4: Estructura d’alt nivell ISO (Annex SL)
 • Tema 5: El circulo de Deming
 • Tema 6: Canvis estructurals
 • Tema 7: Canvis en el contingut
 • Tema 8: Què impliquen els canvis?
 • Tema 9: Resum de canvis
 • Tema 10: Taula de correspondència
 • Tema 11: Transició
 • Tema 12: Context de l’organització
 • Tema 13: Lideratge
 • Tema 14: Planificació
 • Tema 15: Suport
 • Tema 16: Operació
 • Tema 17: Avaluació de acompliment
 • Tema 18: Millora
 • Tema 19: Annex: normes relacionades amb la ISO 14000

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Responsables de medi ambient.
Tècnics mediambientals.
Responsables de sistema de gestió mediambiental.
Auditors interns i externs de Sistemes de Gestió.

Durada: 25 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu: 113,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades