formacio-prevencio-andorra

Qualitat i Medi Ambient

Objectiu:

El 15 d’octubre 2016 l’Organització Internacional d’Estandardització (ISO) ha publicat la norma internacional ISO 37001 “Sistemes de Gestió Anti-suborns” que estableix els requisits i directrius per a implantar un Sistema de Gestió Anti-suborns en les organitzacions (governamentals, empreses, associacions, etc.) ajudant-los a prevenir, detectar i gestionar adequadament possibles conductes delictives.

Aquesta norma pretén reduir les pèrdues que té la societat a conseqüència dels suborns a nivell mundial, estimades entre 1,3 i 1,75 bilions d’euros, el 2% del PIB mundial.

Per això, les organitzacions públiques i privades requeriran experts en la implantació de sistemes de gestió anti-suborn de conformitat amb la norma ISO 37001.

El curs està dissenyat perquè l’alumne en finalitzar-lo estigui en disposició d’analitzar una organització, dissenyar el sistema anti-suborn, implantar-lo posteriorment certificar-lo per una entitat acreditada. Tot això, d’una forma eminentment pràctica conjugant la teoria amb la realització de casos pràctics.

Encara que la norma no està encara traduïda al castellà, l’alumne disposarà d’una traducció dels requisits de la norma.

L’alumne que superi el curs pot associar-se gratuïtament al Consell General de Professionals Compliance durant un any.

Objectius:

 • Entendre el concepte de corrupció i les activitats que inclou.
 • Conèixer la norma ISO 37001 “Sistemes de gestió anti-suborn”.
 • Comprendre la relació de la norma amb altres sistemes de gestió compliance.
 • Conèixer els requisits de la norma i aprendre a interpretar-los.
 • Aprendre a realitzar l’avaluació de riscos de suborn.
 • Entendre i saber implementar la diligència deguda.
 • Saber dissenyar i gestionar la documentació del sistema de gestió anti-suborn.
 • Conèixer i saber dissenyar el procés d’implementació del sistema de gestió anti-suborn.

Temari:

 • Tema 1: La corrupció
  • Introducció
  • Que és la corrupció i el suborn?
  • La corrupció en la norma ISO 37001
  • El concepte de “raonable i proporcionat”
 • Tema 2: La norma ISO 37001
  • Organització Internacional de Normalització (ISO)
  • Les normes ISO
  • Avaluació de la conformitat
  • ISO 37001
 • Tema 3: Sistemes de gestió anti-suborn
  • Què és?
  • Perquè implementar un sistema de gestió antisuborn
  • Quins riscos de suborn inclou la norma
 • Tema 4: Política i objectius
  • Lideratge
  • Lideratge de la direcció en ISO 37001
  • Política anti-suborns
  • Establiment d’objectius
 • Tema 5: L’organització i el seu context
  • Context de l’organització
  • Compressió de les necessitats i expectatives de les parts interessades
  • Determinació de l’abast del sistema
 • Tema 6: Avaluació de riscos
  • Conceptes
  • Procés d’avaluació de riscos
  • Aplicació pràctica de l’avaluació de riscos
  • Influència de les àrees geogràfiques en l’avaluació de riscos
 • Tema 7: Control dels riscos
  • Mesures per a abordar els riscos i les oportunitats
  • Compromisos anti-suborn
  • Gestió d’incompliments reals o suposats
 • Tema 8: Rols, responsabilitats i autoritat
  • Funcions de la “Funció compliance anticorrupció”
  • Funcions i responsabilitats de l’Òrgan de Govern i l’Alta Direcció
  • Funcions del conjunt dels membres de l’organització
  • Delegació de funcions
 • Tema 9: Recursos
  • Recursos humans
  • Recursos materials
  • Comunicació
 • Tema 10: Avaluació del rendiment i millora
  • Seguiment, mesurament, anàlisi i avaluació
  • Indicadors
  • Auditoria interna
  • Revisió
  • Millora
 • Tema 11: Documentació
  • Disseny
  • Estructura
  • Control
 • Tema 12: Procés d’implantació del sistema
  • Prendre la decisió
  • Definir la sistemàtica d’implantació i planificar el projecte
  • Analitzar el context de l’organització i parts interessades
  • Avaluar els riscos de suborn
  • Definir la política anti-suborns de l’organització
  • Definir l’estructura del sistema
  • Documentar el sistema
  • Implantar el sistema
  • Auditoria interna
  • Revisar el sistema
  • Auditar el sistema per a la certificació

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Directius, gerents i administradors d'empresa.
Llicenciats en dret, econòmiques, enginyeria que desitgin desenvolupar activitats de compliance officers.
Professionals de la seguretat i salut laboral.
Auditors mediambientals
Consultors i especialistes en sistemes de gestió
Graduats socials i gestors d'empresa
Assessors d'empresa.

Durada: 50 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  230,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades