formacio-prevencio-andorra

Qualitat i Medi Ambient

Objectiu:

La norma internacional ISO 39001 subministra una eina que permet ajudar les organitzacions a reduir, i en última instància eliminar, les incidències derivades dels accidents de trànsit, l’enfocament dels quals permet un ús efectiu del sistema viari des del punt de vista dels costos.

Conèixer la norma, els seus requisits i implicacions permet a les empreses dissenyar el seu sistema de Seguretat Viària Laboral i integrar-ho en el conjunt de la Gestió Empresarial d’acord amb un estàndard internacional que, fins i tot si és d’interès per a l’organització, pot ser certificat.

Objectius:

 • Entendre que significa la gestió de la seguretat viària.
 • Comprendre i saber aplicar els requisits establerts en la ISO 39001.
 • Saber desenvolupar el procés de disseny i implantació de la norma ISO 39001.
 • Conèixer els factors de risc viaris.

Temari:

 • Tema 1: Decenni d’Acció per a la Seguretat Viària
 • Tema 2: L’organització internacional d’estandardització (ISO)
 • Tema 3: La norma ISO 39001
 • Tema 4: Termes i definicions
 • Tema 5: Coneixement de l’organització i el seu context
 • Tema 6: Lideratge
 • Tema 7: Accions per a tractar el risc i oportunitats
 • Tema 8: Factors i indicadors d’acompliment
 • Tema 9: Objectius i planificació per a aconseguir-los
 • Tema 10: Suport
 • Tema 11: Operació
 • Tema 12: Avaluació de l’acompliment
 • Tema 13: Millora
 • Tema 14: El procés de disseny i implantació

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Responsables de sistemes de gestió de les empreses.
Responsables de prevenció de riscos laborals.
Consultors de sistemes.
Gestors de logística.
Directors de Recursos Humans.
Gestors de logística.
Auditors de sistemes.

Durada: 50 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  230,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades