formacio-prevencio-andorra

Qualitat i Medi Ambient

Objectiu:

L’Organització Internacional d’Estandardització (ISO) ha generat dins de la família de normes ISO relacionades amb la seguretat i Salut Laboral la guia ISO PAS 45005:2020 “Gestió de la seguretat i salut en el treball – Treball segur durant la pandèmia COVID-19 – Directrius generals per a organitzacions”.

La ISO/PAS 45005:2020 “Gestió de la Salut i la Seguretat en el Treball. Directrius generals per a treballar de manera segura durant la pandèmia de COVID-19” es genera pel comitè que elabora les normes de la família ISO 45000, per la qual cosa s’integra dins de la filosofia d’ISO 45001, encara que pot ser implantada per les organitzacions que no disposen d’un sistema de gestió ISO 45001.

Conèixer i entendre la ISO/PAS 45005, és un element clau per a garantir que les mesures implantades per a la prevenció de contagis de SARS-CoV-2 que s’han implantat en l’organització estan d’acord i cobreixen els estàndards més alts i reconeguts estàndards internacionals.

Objectius:

 • Conèixer la guia ISO/PAS 45005.
 • Conèixer els requisits reconeguts per les diferents organitzacions internacionals.
 • Entendre com implantar i gestionar els requisits de protecció contra el contagi.
 • Conèixer les mides a tenir en compte en la protecció contra el contagi: ús de EPI, distanciament social, adequació dels llocs de treball, teletreball i la seva gestió.
 • Conèixer els factors que poden generar riscos psicosocials a conseqüència de la pandèmia.
 • Conèixer com s’han de gestionar els possibles o reals casos de contagi en l’organització.
 • Saber desenvolupar l’avaluació de l’acompliment.

Temari:

 • Tema 1: Introducció
 • Tema 2: El SARS-CoV-2
  • Què és el SARS-CoV-2?
  • Transmissió del SARS-CoV-2
  • Efecte econòmic de la COVID-19
 • Tema 3: ISO PAS 45005:2020
  • Abast
  • Contingut
  • Terminologia
 • Tema 4: Planificació i avaluació de riscos
  • Comprensió del context de l’organització
  • Avaluació de riscos
  • Planificació general
  • Lideratge i participació dels treballadors
 • Tema 5: Operació
  • Mesures a aplicar en els llocs de treball
  • Visites al lloc de treball
  • Treballs cara al públic
  • Higiene personal
  • Desplaçament per motius laborals
  • Subministraments
  • Teletreball
  • Treballar en múltiples ubicacions o llocs de treball mòbils
  • Ús d’equips de protecció personal
  • Inclusivitat
  • Planificació de canvis en les restriccions
 • Tema 6: Seguretat i salut laboral
 • Tema 7: Recursos
 • Tema 8: Comunicació
  • General
  • Comunicació per a la primera entrada en un lloc de treball
  • Comunicació contínua
  • Comunicació i informació a les parts interessades externes
 • Tema 9: Casos sospitosos o confirmats de COVID-19
  • General
  • Maneig de malalties en un lloc de treball físic
  • Maneig de la malaltia dels treballadors a casa o en entorns mòbils
  • Proves, rastreig de contactes i quarantena
 • Tema 10: Avaluació de l’acompliment
  • Monitoratge i avaluació
  • Revisió de gestió, incidents i informes
 • Tema 11: Millora

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Tècnics de Prevenció de Riscos Laborals.
Responsables de serveis de prevenció propis i aliens.
Responsables de sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball ISO 45001.
Responsables de recursos humans.
Auditors de sistemes de gestió de prevenció de riscos laborals i ISO 45001.
Auditors de sistemes de gestió integrats ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.
Metges del Treball.

Durada: 50 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  230,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades