formacio-prevencio-andorra

General

Objectiu:

 • Conèixer la legislació sobre protecció de dades.
 • Entendre els requisits que implica el compliment del REPD.
 • Conèixer i saber desenvolupar les funcions de delegat de protecció de dades
 • Entendre el concepte de responsabilitat activa

Temari:

 • Tema 1: Normativa general de protecció de dades
  • Privacitat i protecció de dades
  • La protecció de dades a Espanya
 • Tema 2: El reglament europeu de protecció de dades
  • Definicions
  • El binomi dret / deures
  • La licitud del tractament
  • Lleialtat i transparència
  • Limitació de la finalitat
  • Exactitud
  • El consentiment
  • El consentiment informat
  • Consentiment dels nens
 • Tema 3: Categories especials de dades
  • Dades relatives a les infraccions penals
  • Tractaments que no requereixen identificació
 • Tema 4: Transparència i informació
 • Tema 5: Dret dels individus
  • Accés, rectificació i suspensió
  • Oposició
  • Decisions individuals automatitzades
  • Portabilitat
  • Limitacions
  • Excepcions als drets
 • Tema 6: El REPD i actualització de LOPD. Mesures de compliment
  • Les polítiques de protecció de dades
  • Posició jurídica dels intervinents
  • El registre d’activitats de tractament
 • Tema 7: El REPD: responsabilitat proactiva
  • Privacitat des del disseny
  • Avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i consulta prèvia
  • Seguretat de les dades personals
  • Les violacions de la seguretat
 • Tema 8: El delegat de protecció de dades
  • Codi de conducta
  • Designació
  • Nomenament, renovació i cessament
  • Obligacions i responsabilitats
  • Procediments
  • Comunicació amb l’autoritat
  • Competència professional
  • Formació
 • Tema 9: Transferència internacional de dades
 • Tema 10: L’avaluació de riscos
  • Introducció
  • Marc general de l’avaluació i gestió de riscos
  • Conceptes generals
  • Avaluació de riscos
  • Gestió de riscos
  • Selecció i assignació de salvaguardes
  • Valoració de la protecció
  • Risc residual, risc acceptable i risc inassumible
 • Tema 11: Disseny i implantació del programa
  • Anàlisi de risc
  • Registre d’activitats de tractament
  • Protecció de dades des del disseny i per defecte
  • Mesures de seguretat
  • Notificació de ‘violacions de seguretat de les dades’
  • Avaluació d’impacte sobre la protecció de dades
  • Delegat de protecció de dades
  • Objectives
 • Tema 12: Accountability
  • Cicle de vida de les dades
  • Analitzar la necessitat i proporcionalitat del tractament

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Persones que vagin a exercir la funció de delegat de protecció de dades en les seves empreses o que vagin a oferir aquesta funció externament independentment de la seva formació acadèmica.

Durada: 75 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  380,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades