formacio-prevencio-andorra

Recursos Humans

Objectiu:

El Burnout (“síndrome d’estar cremat”), és probablement una de les psicopatologies laborals a la qual encara, des de la prevenció de riscos laborals, hem de prestar la seva merescuda atenció. Encara que existeixen diverses controvèrsies des del punt de vista teòric quant a la seva definició i avaluació, no podem obviar la seva presència i repercussió tant a nivell individual com organitzatiu. A títol d’exemple, destaquem un fet paradoxal en les situacions de Burnout, les persones que inicialment estan més compromeses i interessades en el seu treball són precisament aquelles que tenen un major risc.

Objectius:

 • Analitzar el Burnout i la seva relació amb altres psicopatologies laborals.
 • Conèixer les diferents aproximacions i models explicatius del Burnout.
 • Analitzar les variables relacionades amb el Burnout, tant a nivell organitzatiu com individual.
 • Conèixer els diferents mètodes d’avaluació.
 • Identificar les tècniques d’intervenció del Burnout tant a nivell individual com organitzatiu.

Temari:

 • Tema 1: D’on ve, quin és l’origen del constructe “Síndrome d’estar cremat” o “Burnout”?
  • L’estrès laboral com a problema social
  • A què es deu aquest increment
 • Tema 2: Què és el Burnout? Símptomes i definicions
  • Definicions de Burnout
  • Burnout i altres psicopatologies
 • Tema 3: Avaluació del Burnout
  • Mètodes d’avaluació
  • Qüestionaris d’avaluació del Burnout
  • Adaptacions espanyoles del MBI
  • El diagnòstic clínic del Burnout sever
  • Prevalença del síndrome del “estar cremat”
 • Tema 4: Causes i conseqüències
  • Estudis sobre el Burnout
  • Antecedents del Burnout
  • Conseqüències del Burnout
  • Estudis longitudinals sobre el Burnout
 • Tema 5: Models explicatius
  • Enfocament individual
  • Enfocament interpersonal
  • Enfocament organitzacional
  • Enfocament social
  • Un model integrat
 • Tema 6: Intervenció
  • Tècniques d’intervenció dirigides a la persona
  • Tècniques d’intervenció dirigides a la interrelació persona-organització
  • Tècniques d’intervenció dirigides a l’organització
  • Tallers de Burnout
 • Tema 7: Qüestions encara per resoldre
 • Tema 8: Bibliografia

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Tècnics en prevenció.
Personal que tinguin activitats relacionades amb la psicosociologia.

Durada: 25 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  113,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades