formacio-prevencio-andorra

General

Objectiu:

 • Distingir els matisos que diferencien al líder del gestor.
 • Conèixer com ha evolucionat la concepció i l’enfocament del lideratge al llarg de la història.
 • Conèixer els trets que caracteritzen habitualment als líders i les competències emocionals que faciliten el desenvolupament del lideratge.
 • Identificar diferents formes de comportament del líder i el seu impacte en els seguidors.
 • Comprendre com l’entorn pot condicionar el lideratge i influir en els resultats obtinguts.
 • Ser capaços de definir l’estil de lideratge més adequat en funció de la situació en la qual es condueix aquest lideratge.
 • Ser capaços d’avaluar la relació existent entre un líder i el seu equip i realitzar els ajustos necessaris per a oferir a tots els membres de l’equip una oportunitat d’acompliment i desenvolupament justa.
 • Identificar els trets característics dels líders i ambients laborals que propicien l’existència d’un lideratge tòxic.
 • Identificar els principis necessaris per a exercir un lideratge transformacional i convertir-se en motor de canvi dins de l’organització.
 • Ser capaços de realitzar un autodiagnòstic de l’estil de lideratge propi i identificar fortaleses, febleses i competències a desenvolupar.

Temari:

 • Tema 1: Organització, gestió i lideratge
  • Concepte d’organització
  • Gestió versus lideratge
 • Tema 2: El lideratge a estudi
  • Definició
  • Enfocaments
 • Tema 3: Lideratge i motivació
  • Autoritat i poder
  • Components de la motivació laboral
  • Qualitats de l’organització que atreuen/retenen als seus treballadors
 • Tema 4: Els trets del líder
  • El model dels Cinc Grans (Big Five)
  • Els cinc atributs del líder (5AS) i les quatre components del lideratge transformador del INSHT
  • L’Iceberg de les competències del lideratge
  • Les 25 competències bàsiques del treball directiu segons Cardona i García-Llombardia
  • Competències emocionals del lideratge
  • Qualitats innates versus aprenentatge
 • Tema 5: El comportament del líder
  • La teoria X e I de McGregor
  • Estudis de l’Ohio State University
  • Escola de Michigan (Likert)
  • La reixeta gerencial de Blake i Mouton
  • Estudis d’Escandinàvia
  • Model continu de Tannenbaun & Schmidt
  • Motivos que impulsen els comportaments del directiu (Mc Clelland)
 • Tema 6: La influència de l’entorn en el lideratge
  • Teoria de la contingència de Fiedler
  • Teoria dels recursos cognitius de Fiedler
  • Teoria del lideratge situacional de Hersey i Blanchard
  • Teoria ruta-objectiu de House
  • Els sis estils de lideratge de Goleman
  • Model de decisió Vroom-*Yetton
 • Tema 7: El líder en relació amb l’emprat
  • Teoria sobre la relació líder-col·laborador de George Graen
  • Els 5 Nivells de Lideratge John C Maxwell
  • Lideratge formal i lideratge carismàtic
  • Del lideratge transaccional al lideratge transformacional
  • Lideratge tòxic
 • Tema 8: Lideratge en el context organitzacional i cultural
  • Lideratge eutópico
  • Lideratge per valors
  • El lideratge transcultural
 • Tema 9: El lideratge en els models d’excel·lència empresarial
  • El Model d’Excel·lència Empresarial EFQM
  • El model GPTW
 • Tema 10: Lideratge en el segle XXI
 • Tema 11: autolideratge

Detalls de la formació:

Destinataris: 

El curs està dirigit a tots aquells interessats a conèixer els fonaments del lideratge i, especialment, als qui s'exerceixen com a comandaments mitjans o que exerceixen algun càrrec directiu.

Durada: 50 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  230,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades