formacio-prevencio-andorra

Prevenció de riscos laborals

Objectiu:

 • Subministrar informació sobre els mètodes analítics disponibles per a la correcta avaluació del risc higiènic per exposició a agents químics.
 • Conèixer i valorar tots els aspectes previs a l’execució del mètode analític.
 • Descriure les parts que constitueixen el mètode analític.
 • Conèixer les característiques dels procediments de lectura directa disponibles per a poder decidir sobre la seva utilització.

Temari:

 • Tema 1: Aspectes previs
  • L’objecte de mostreig
  • Tècniques de mostreig
  • Lloc de mostreig
  • Moment de mostreig
 • Tema 2: Limitants tecnològiques i estratègiques del mostreig
  • Limitacions tecnològiques
  • Limitacions estratègiques
  • Temps d’exposició, temps de mostreig i patró temporal
  • Elecció del sistema de mostreig
 • Tema 3: Sistemes de lectura directa
 • Tema 4: El mètode analític
  • Fases i varialbles
  • Característiques
  • Estructura i contingut
  • Validació del mètode analític
  • Fiabilitat del mètode analític
  • Informe analític
 • Tema 5: Norma UNEIX EN 482:2012+A1:2016
  • Definicions
  • Classificació dels procediments de mesurament
  • Requisits de funcionament
 • Tema 6: Norma UNE-EN 689:2019
  • Definició
  • Objecte i camp d’aplicació
  • Estructura de la norma
  • Esquema de desenvolupament
  • Procediments de mesura
  • Test preliminar
 • Tema 7: Criteris generals per a triar el mètode analític
  • Existència de normativa legal específica
  • Absència de normativa legal específica
  • Normes internacionals
 • Tema 8: Materialització del mètode analític
  • Presa de mostres
  • Transport i conservació de les mostres
  • Solució analítica
  • Procediment analític
 • Tema 9: Bibliografia

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Tècnics de prevenció.
Higienistes industrials.
Laboratoris d'anàlisis.

Durada: 25 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  113,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades