formacio-prevencio-andorra

Prevenció de riscos laborals

Objectiu:

La construcció és el sector, dins de tota activitat econòmica, que posseeix major sinistralitat laboral. Són molts els factors a analitzar i els hàndicaps existents perquè empresaris, treballadors, tècnics, prevencionistes puguin lluitar per a reduir les xifres d’accidents.

És cert que dins de la construcció, es parla de seguretat, però poc d’una paraula que li ha de precedir: la prevenció. Per això des d’aquesta formació volem desenvolupar els paràmetres i pautes necessàries per a poder implantar un sistema de gestió de la prevenció intern en qualsevol organització del sector. Crear un manual que descrigui totes les obligacions, funcions de qualsevol membre de l’empresa, amb la meta de cobrir l’exigències legals i introduir la prevenció en tots els àmbits i amb l’objectiu final de reduir i evitar accidents.

Temari:

 • Tema 1: Introducció
 • Tema 2: Motivacions de l’empresa per a implantar el sistema de gestió de prevenció de riscos laborals
 • Tema 3: Objectius de la implantació del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals (SGPRL)
 • Tema 4: Orientació sobre les normes de gestió de prevenció internacionals
 • Tema 5: Problemàtica de la situació específica de la prevenció en la construcció
 • Tema 6: Requeriments i necessitats del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals
 • Tema 7: Fases de l’elaboració i implantació del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals
 • Tema 8: Desenvolupament del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals
 • Tema 9: Paral·lelismes del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals amb els sistemes de gestió de la qualitat i del medi ambient
 • Tema 10: Planificació de la prevenció en les obres de construcció. Elaboració i implantació de plans de seguretat i salut
 • Tema 11: Contingut tipus del pla de seguretat
 • Tema 12: Punts a considerar en l’elaboració i implantació del pla de seguretat i salut: 14 punts clau
 • Tema 13: Coordinació d’activitats empresarials en obra. Documentació de prevenció

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Durada: 50 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  230,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades