formacio-prevencio-andorra

Prevenció de riscos laborals

Objectiu:

El principal objectiu de l’ergonomia és adaptar el treball al treballador de manera que es garanteixi la seva seguretat, el seu benestar i es millori l’eficàcia. No obstant això el seu creixement és continu i el seu camp d’aplicació s’ha estès a tot el nostre entorn. Concretament ha experimentat un gran avanç en el disseny d’espais interiors, en els equipaments urbans, en els mitjans de transport i en general en la llar on es busca l’harmonia d’espais, equipaments, il·luminació i en general el confort en relació a l’usuari.

Objectius:

 • Donar a conèixer els orígens de l’ergonomia i la seva evolució al llarg de la història.
 • Explicar els seus principals camps d’aplicació d’una manera àgil, gràfica i amena.
 • Proporcionar eines de treball (taules de càlcul, mètodes de reconegut prestigi, normatives, etc.) que permetin al futur ergónomic avaluar els riscos i fer el seu treball d’una manera metòdica, fàcil i eficaç.
 • Exposar en tots els capítols un resum dels principals criteris preventius per a aconseguir l’objectiu número u de l’ergonomia: humanitzar el treball i adaptar el treball al treballador.

Temari:

 • Tema 1: Introducció a l’ergonomia
  • Ergonomia: definició, objectius i abast
  • Història i antecedents de l’ergonomia
  • Ergonomia: ciència multidisciplinària
  • Classificacions de l’ergonomia
  • Etapes d’intervenció ergonòmica
  • El futur de l’ergonomia
 • Tema 2: Disseny espacial de llocs de treball
  • Antropometria
  • Els percentils
  • Anàlisi preliminar prèvia a un disseny
  • El disseny ergonòmic i la antropometría
  • Càlcul dels percentils per a una població nombrosa
  • Zones d’abast òptimes
  • Altura del pla de treball
  • Criteris preventius generals
 • Tema 3: Il·luminació
  • Introducció
  • Propietats de la llum
  • Sensibilitat de l’ull
  • Elements bàsics d’un sistema il·luminat
  • Fonts de llum
  • Paràmetres d’interès
  • Taula de característiques de làmpades
  • Tipus d’il·luminació
  • Nivells d’il·luminació recomanats
  • Requisits d’un sistema d’il·luminat
  • Mètode de lúmens
 • Tema 4: Càrrega Física
  • Introducció
  • La fatiga muscular. Esforços estàtics i dinàmics
  • Criteris preventius de la fatiga muscular
  • La manipulació manual de càrregues. Criteris preventius
  • Normativa espanyola sobre manipulació de càrregues
  • Mètode NIOSH
  • Guia Tècnica de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
  • Microtraumatismes repetitius
  • Criteris preventius dels microtraumatismes repetitius
  • Avaluació de la càrrega física
  • Estimació del consum energètic mitjançant taules
  • Consum energètic total i consum energètic mitjà
 • Tema 5: Càrrega mental i insatisfacció laboral
  • Càrrega mental
  • Fatiga mental
  • Criteris preventius de la fatiga mental
  • La insatisfacció laboral
  • Criteris preventius de la insatisfacció laboral
  • Mètode L.E.S.T. de valoració de condició laboral
 • Tema 6: Ambient acústic
  • Introducció
  • L’oïda humana
  • Efectes del soroll. Resum de valors crítics
  • Tipus de soroll
  • Paràmetres característics del soroll
  • Freqüència
  • Estudi freqüencial del soroll
  • Escala de ponderació del soroll
  • Instruments de mesura
  • Normativa espanyola
  • Criteris preventius
 • Tema 7: Ambient Tèrmic
  • Introducció
  • Regulació de la temperatura corporal
  • Paràmetres que defineixen l’ambiento tèrmic
  • Equació del balanç tèrmic
  • Mètodes d’avaluació
  • Criteris preventius legals
 • Tema 8: Ergotabla: mètode d’anàlisi de condicions de treball i de factors de risc
  • Introducció
  • Metodologia
  • Exemple d’aplicació

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Durada: 50 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  380,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades