formacio-prevencio-andorra

Prevenció de riscos laborals

Objectiu:

Actualment notem un augment en els índexs de prevalença i incidència de les patologies relacionades amb el treball, les quals afecten no sols la productivitat de la indústria i als seus costos directes i indirectes, sinó també la qualitat de vida dels treballadors dins i fora del lloc de treball. A més, si esmentem el fet que cada dia les empreses es tornen més competitives, els empresaris poden fàcilment deduir que els costos dels traumatismes musculoesquelètics (TME) redueixen els guanys, per l’augment de les retribucions i indemnitzacions als treballadors, disminució de la productivitat i en certa manera, també en la qualitat dels productes i serveis.

Els TME abasten una sèrie de problemes de salut, els quals poden dividir-se en dolor i lesions d’esquena (molt associats al risc de manipular càrregues) i les lesions per moviments repetitius LMR en les quals es compten principalment, els trastorns d’origen laboral de les extremitats superiors. Totes aquestes patologies, estan directament associades a una excessiva càrrega física, ja que molts llocs de treball excedeixen les capacitats del treballador conduint a l’aparició de fatiga física, disconfort o dolor, com a conseqüències immediates de les exigències de treball. Així mateix, l’exposició continuada a aquestes condicions de treball inadequades pot conduir a l’aparició de lesions de major o menor gravetat que afectaran el sistema ossi i muscular de l’organisme (tendons, beines tendinoses, músculs, etc.), que poden arribar fins i tot a incapacitar a la persona per a l’execució del seu treball. Aquest curs aborda les principals metodologies que permets avaluar les postures forçades, els moviments repetitius i l’esforç muscular és termes de límits d’esforç recomanats per a l’acció sobre els controls, eines o útils. Tots aquests mètodes, són útils tant per al disseny i concepció de llocs de treball, així com també com per a valorar el risc i poder implementar medicades correctores, com l’indica la legislació Espanyola en l’Article 5 del reglament dels serveis de prevenció.

Objectius:

 • Conèixer els factors de risc biomecànics que incideixen en l’aparició de TME.
 • Conèixer i comprendre els principals mètodes que permet avaluar el risc associat a postures forçades (OWAS) a moviments repetitius (RULA) i a esforç muscular (AFNOR).
 • Capacitar als alumnes en l’ús dels mètodes de OWAS, RULA i AFNOR amb finalitats de disseny de llocs de treball i màquines i valoració de riscos.
 • Capacitar a l’alumne en la valoració de riscos biomecànics mitjançant els mètodes OWAS, RULA i AFNOR.

Temari:

 • Tema 1: Introducció
 • Tema 2: Metodologia d’avaluació de la càrrega física
  • Classificació en tipus de tasques
  • Selecció del mètode d’avaluació
 • Tema 3: Mètode OWAS
  • Introducció
  • Càrrega causada per postures durant el treball
  • Valoració de la càrrega postural amb OWAS
  • Aplicació i implementació del mètode
  • OWAS en la recerca i el desenvolupament
 • Tema 4: Mètode Rula
  • Aplicació del Mètode Rula
 • Tema 5: AFNOR NF X 35-106
  • Introducció
  • Hipòtesi i camp d’aplicació
  • Variables que considera el mètode
  • Regles de correcció
  • Gràfiques
  • Comentaris

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Tècnics en Prevenció.
Enginyers mecànics.
Tècnics de manteniment.
Dissenyadors industrials.

Durada: 25 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  113,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades