formacio-prevencio-andorra

General

Objectiu:

En aquests moments la seguretat laboral vial està en un estat de gran expansió a conseqüència del creixement de la proporció d’accidents laborals en via pública tant “in itineri” com “in labori” per aquesta raó és important que les empreses disposin d’un Pla de Mobilitat dins del qual la formació dels treballadors en seguretat laboral i viària és un punt clau com a recurs preventiu.

L’escassa assignació d’hores dedicades a la seguretat viària en els programes d’accés al títol de Nivell Superior en Prevenció de Riscos Laborals (5 de 350) en clara desproporció amb el fet que l’accidentalitat de trànsit continua sent la primera causa de mortalitat en les estadístiques dels accidents de treball genera una important manca en els experts i formadors en aquesta matèria en el món del treball el que permet obrir les portes als tècnics de prevenció d’empreses amb treballadors en risc viari i als professors de formació viària si aquesta oportunitat s’aprofita adequada i reglamentàriament.

Temari:

 • Tema 1: Les autoescoles i les seves possibilitats d’integració en el sistema formatiu de la prevenció de riscos laborals
 • Tema 2: Treball, transport i trànsit: el marc de la seguretat laboral viària
 • Tema 3: Normatives bàsiques d’aplicació: Internacional, Espanyola, Autonòmica, Local: aplicades al factor laboral viari
 • Tema 4: La prevenció de riscos laborals. Encaix de la seguretat viària
 • Tema 5: Accidentològia en el camp laboral vial. Peculiaritats dels accidents i malalties laborals de trànsit
 • Tema 6: La recerca d’accidents laborals de trànsit. Metodologies laborals i viàries
 • Tema 7: L’avaluació de riscos laborals. Contemplació dels riscos viaris
 • Tema 8: Els plans de reducció de riscos i de l’accidentalitat. Seguretat, prevenció i mobilitat
 • Tema 9: Exigències en els plans de prevenció. Continguts imprescindibles i reglamentaris en un Pla de Prevenció
 • Tema 10: Situacions de risc exclusivament laborals. Els supòsits de dret laboral amb generació de riscos
 • Tema 11: Matèries pròpies dels formadors viaris. Revisió dels aspectes més influents en els riscos del treball
 • Tema 12: Actuacions i controls de la inspecció de treball i seguretat social. Aspectes recollits en la Guia Oficial per a les comprovacions programades
 • Tema 13: Sectors preferents d’empreses a oferir la formació. Els seus treballadors desenvolupen el seu treball permanentment en la via pública
 • Tema 14: Sectors d’empreses vulnerables a oferir formació. Són aquelles que l’accident de trànsit és el majoritari entre els seus accidents de treball

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Durada: 75 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  470,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades