formacio-prevencio-andorra

Qualitat i Medi Ambient

Objectiu:

Adquirir coneixements per auditar un sistema integrat de gestió, capacitar per una correcta interpretació i integració normativa, conèixer els avantatges de la implantació, promoure la sistemàtica de la gestió de la qualitat, ambient i prevenció i conèixer i aprofundir la competència d’auditor.

Temari:

  1. Anàlisi conceptual i evolució de les normes.
  2. Presentació dels requisits integrats i respectiva interpretació.
  3. Estructura del sistema de gestió integrat. Gestió per processos.
  4. Documentació i control documental.
  5. Implantació del sistema de gestió.
  6. Competències de l’auditor segons la ISO 19011.
  7. Planificació i realització d’auditories.
  8. Tractament de No Conformitats, Accions Preventives i Correctives.
  9. Estudi de cas.

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Professionals de Qualitat, Ambient i PRL
Responsables de Sistemes de Gestió i professionals interessats en integrar la gestió de qualitat en els processos de l’empresa.

Durada: 16 Hores

Modalitat: Formació Presencial

Formadors: 

Xavier Tomàs Falcó, Leader Auditor ISO 9001 (Gestió de Qualitat) i OHSAS 18001 (IRCA – International Register of Certificated Auditors)

Nº Assistents: Mínim 4 persones

Preu: A consultar.

Auditor intern sistema de gestió integrat iso 9001

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades