formacio-prevencio-andorra

Qualitat i Medi Ambient

Objectiu:

Adquirir coneixements bàsics sobre la ISO 14001, capacitar per una correcta interpretació de la norma, conèixer els avantatges de la implantació, promoure la sistemàtica de la gestió mediambiental i conèixer i aprofundir la competència d’auditor ambiental segons la ISO 14001.

Temari:

  1. Anàlisi conceptual i evolució de la norma UNE-EN ISO 14001.
  2. Presentació dels requisits de la norma i respectiva interpretació.
  3. Estructura del sistema de gestió mediambiental.
  4. Documentació i control documental.
  5. Implantació del sistema de gestió UNE-EN ISO 14001.
  6. Competències de l’auditor segons la ISO 19011.
  7. Planificació i realització d’auditories.
  8. Tractament de No Conformitats, Accions Preventives i Correctives.
  9. Estudi de cas.

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Professionals de la prevenció de riscos laborals
Responsables de Sistemes de Gestió
Professionals interessats en integrar la gestió ambiental en els processos de l’empresa.

Durada: 16 Hores

Modalitat: Formació Presencial

Formadors: 

Xavier Tomàs Falcó, Leader Auditor ISO 9001 (Gestió de Qualitat) i OHSAS 18001 (IRCA – International Register of Certificated Auditor) i Auditor intern UNE-EN ISO 14001:2004.

Nº Assistents: Mínim 4 persones

Preu: A consultar.

formació en gestió UNE-EN ISO 14001:2004

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades