formacio-prevencio-andorra

Seguretat Alimentària

Objectiu:

 • Donar compliment al Reglament pel qual s’estableixen les normes relatives als manipuladors d’aliments del 6 de novembre del 2002 (BOPA Núm. 86 de 13.11.2002)
 • L’assoliment del curs en manipulació d’aliments proporciona els coneixements necessaris per a treballar en el sector de la restauració, comerç, fabricació i distribució d’aliments.
  • Obtenir un producte de bona qualitat higienico-sanitària
  • Conèixer les Bones Pràctiques de Manipulació
  • Saber per què un aliment pot fer mal al consumidor
  • Conèixer les Bones Pràctiques de Conservació
  • Conèixer les Lleis referents als aliments al Principat d’Andorra
  • Conèixer els principis bàsics de l’APPCC

Temari:

 1. UNITAT 1: HIGIENE DELS ALIMENTS
  1.1 Higiene alimentària
  1.2 Manipulador d’aliments
  1.3 Definició d’aliment
  1.3.1 Definició segons les condicions de conservació. Aliment perible i no perible
  1.3.2 Definició segon l’estat dels aliments. Aliment alterat, contaminat, perillós, apte per al consum humà.
  1.3.3 Portador simptomàtic i asimptomàtic
  Exercicis pràctics
 2. UNITAT 2: CONTAMINACIÓ DELS ALIMENTS
  2.1 Definició de contaminant/perill alimentari
  2.1.1 Perill Físic
  2.1.2 Perill Químic
  2.1.3 Perill Biològic
  2.2 Principals fonts de contaminació dels aliments. Contaminació creuada
  Exercicis pràctics
 3. UNITAT 3: MICROBIOLOGIA DELS ALIMENTS
  3.1 Definició de microorganismes
  3.2 Bacteris. Classificació respecte l’home
  3.3 Factores que influeixen en el seu creixement
  3.4 Factores desfavorables per a la reproducció bacteriana
  3.5 Multiplicació bacteriana
  Exercicis pràctics
 4. UNITAT 4: MALALTIES PRODUÏDES PEL CONSUM D’ALIMENTS CONTAMINATS
  4.1 Concepte de Toxiinfecció alimentària
  4.1.1 Concepte de Toxiinfecció alimentària col·lectiva
  4.2 Malalties més comuns transmeses pels aliments
  4.3 Causes d’una toxiinfecció alimentària
  4.4 Prevenció de les toxiinfeccions alimentàries
  Exercicis pràctics
 5. UNITAT 5: PUNTS A TENIR EN COMPTE PER OBTENIR LA INOCUIDAD DELS ALIMENTS
  5.1 Manipulador
  5.1.1 Estat de salut
  5.1.2 Higiene personal
  5.1.3 Vestimenta
  5.1.4 Hàbits higiènics
  5.2 Instal·lacions, equips, utensilis. Disseny higiènic
  5.3 Neteja i desinfecció
  5.3.1 Pla de N+D
  5.3.2 Verificació de l’estat de neteja i desinfecció
  5.4 Pla de control de plagues
  5.4.1 Evitar l’entrada de plagues
  5.4.2 Diferents mètodes per evitar l’entrada de plagues
  5.5 Qualitat de l’aigua
  5.6 Gestió de residus
  Exercicis pràctics
 6. UNITAT 6: LEGISLACIÓ DEL PRINCIPAT D’ANDORRA
 7. UNITAT 7: REGLAMENT RELATIU A LA INFORMACIÓ ALIMENTÀRIA
  7.1 Etiquetatge
  7.1.1 Aliments envasats
  7.1.2 Aliments no envasats
  7.1.3 Llistat d’al·lèrgens
  7.1.4 Casos particulars
  7.1.4.1 Aliments no envasats: Carn i Peix – Fruites i Hortalisses – Pastisseries i Fleques – Gelateries – Restauració
 8. UNITAT 8: BONES PRÀCTIQUES DE MANIPULACIÓ I DE CONSERVACIÓ DELS ALIMENTS
  8.1 Diagrama de flux de les fases d’elaboració d’aliments
  8.1.1 Selecció de les matèries primeres
  8.1.2 Emmagatzematge i conservació de les matèries primeres
  8.2.3 Processos d’elaboració dels aliments
  8.2.1 Manipulació d’aliments crus
  8.2.2 Tractaments per elaborar i conservar els aliments.
  8.3 Conservació dels menjars elaborats
  8.3.1 Refredament dels aliments
  8.3.2 Descongelació dels aliments
  8.3.3 Etiquetatge
  8.4. Traçabilitat
  8.5 Ús de guants de làtex
  8.6 Exposició i servei
  Exercicis pràctics
 9. UNITAT 9: INTRODUCCIÓ A L’ANALISI DE PERILLS I PUNTS CRÍTICS DE CONTROL (A.P.P.C.C.)
  9.1 Concepte
  9.2 Plans de suport o Prerequisits
  Exercicis pràctics

  ENQUESTA DE SATISFACCIÓ

  EXÀMEN FINAL

  Amb la col·laboració de Menjasegur

Detalls de la formació:

Destinataris: 

D’acord amb el Reglament pel qual s’estableixen les normes relatives als manipuladors d’aliments de 6 de novembre del 2002 (BOPA Núm. 86 de 13.11.2002), vigent al Principat d’Andorra, ens diu que tota persona que entri en contacte directe amb l’aliment ha de fer el curs de Manipulació d’aliments.

Qualsevol persona que vagi a treballar manipulant aliments, ha de disposar d’aquest curs, per garantir la màxima seguretat durant tot el procés de manipulació.
Qui treballa a l'hostaleria, restauració, alimentació, ha de disposar del curs de Manipulació d’aliments.

Durada: 4 Hores

Modalitat: Formació Presencial

Formadors: 

Maria Gabriela Torres Andrés, Bromatòloga i Directora tècnica de Menjarsegur “Assessors en qualitat alimentària”.

Nº Assistents: Mín. 5 - màx. 20

Preu: A consultar.

formació en manipulació d’aliments

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades