formacio-prevencio-andorra

UPC Plus by Sabentis

Objectiu:

Dins d’aquest curs, la nostra proposta seria innovadora en la mesura que desitjaríem utilitzar al màxim les possibilitats que ens ofereixen diferents models, complementades amb altres mètodes didàctics, per a procurar que els alumnes puguin ser formats des d’una esfera de pragmatisme pròxima a les seves necessitats, fomentar la capacitat d’autoavaluació, important en qualsevol procés pedagògic-formatiu, i de resolució d’aspectes conflictius de la formació. Des d’un punt de vista formatiu, aquest curs pretén desenvolupar pràctiques innovadores que seran la posada en marxa de mètodes i tècniques didàctic-formatives com el treball de cooperació, la valorització i canvi actitudinal-conductual dels formadors davant el fet formatiu.

Objectius:

 • Adquisició de tècniques i estratègies d’ensenyament-aprenentatge de caràcter pràctic per a fomentar la comunicació i la reflexió.
 • Elaboració i desenvolupament de recursos i mètodes de formació per a un aprenentatge eficaç integral i transversal en un context pedagògic-formatiu.
 • Fomentar en l’alumne i docent la capacitat d’avaluar de forma processual l’ensenyament i aprenentatge de recursos i estratègies de formació.
 • Promoure la creació i disseny d’instruments formatius per part dels propis agents immersos en el context de formació a partir del treball cooperatiu i de reflexió conjunta.
 • Capacitar a l’alumne per a la presa decisions i resolució de conflictes formatius amb casos reals.

Temari:

 • Tema 1: Introducció
 • Tema 2: Mètodes per a la formació eficaç
  • Estil comunicatiu del formador
  • Autoaprenentatge-autodescobriment
  • Coaching
  • Mitjans audiovisuals i informàtics
  • A.A.G. (Analysis-Advising-Groups)
  • A.B.A.I. (Analysis-Brainstorming-Advising-Incise)
 • Tema 3: Tècniques i estratègies eficaces d’ensenyament-aprenentatge
  • Dinàmica de grup
  • Reflexionar sobre el mètode formatiu
  • Anàlisi prèvia de necessitats formatives
  • Planificació i disseny de l’actuació
  • El mètode constructivista d’ensenyament-aprenentatge
 • Tema 4: Avaluació de la formació
  • Introducció a una actitud avaluativa de formació
  • Indicadors de diagnòstic
  • Indicadors de seguiment
  • Indicadors d’avaluació i resultats
 • Tema 5: Procés a seguir en l’elaboració de recursos formatius eficaços
 • Tema 6: Bibliografia
 • Tema 7: Glossari

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Tècnics en prevenció de riscos laborals.
Professionals de la formació d'adults.
Professionals de l'educació.

Durada: 25 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  113,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades