formacio-prevencio-andorra

General

Objectiu:

El sistema de vigilància epidemiològica (SVE), és el conjunt d’activitats que permet reunir la informació indispensable per a conèixer la conducta o història natural de les malalties, i detectar o preveure qualsevol canvi que pugui ocórrer per alteracions en els factors condicionants o determinants. L’objectiu d’aquest sistema és recomanar oportunament, sobre bases fermes, les mesures adequades a prendre, i distribuir la informació i les recomanacions als organismes responsables, especialment als quals han de decidir i actuar en els diferents nivells del sistema de salut.

En la interrelació home – màquina es vénen donant de temps enrere conseqüències per als treballadors que s’evidencien pels danys causats a la salut, generats directament pels diferents riscos ocupacionals existents en els llocs de treball. En altres ocasions, aquests factors de risc exerceixen a manera d’acceleradors de diferents malalties; per a això s’ha utilitzat el mètode epidemiològic.

Actualment es té un coneixement dels determinants de salut de la població treballadora, però el terreny per recórrer aquesta, basat a aplicar els diferents models que permeten predir els comportaments, per tant orientar i prioritzar intervencions correctives – preventives i posterior a això avaluar el seu impacte en termes de salut, de productivitat, de costos, d’absentisme, en general de qualitat de vida en el treball.

Temari:

 • Tema 1: BioestadísticaLa bioestadística és l’aplicació de l’estadística a la biologia. Pel fet que les qüestions a investigar en biologia són de naturalesa molt variada, per exemple, la medicina, ciències agropecuàries i forestals, la bioestadística ha expandit els seus dominis per a incloure qualsevol model quantitatiu, no sols estadístic, que pugui ser usat per a respondre a aquestes necessitats. La bioestadística pot ser considerada com una branca, altament especialitzada, de la informàtica mèdica que pot ser, al seu torn, complementada per la bioinformàtica.
 • Tema 2: Epidemiologia dels esdeveniments ocupacionals relacionats amb el treball
  L’Epidemiologia és la ciència que estudia la freqüència de les malalties en les poblacions humanes i les seves relacions amb diferents característiques i circumstàncies o fenòmens del seu ser, entorn o medi ambient.

  • Epidemiologia laboral.
  • Concepte d’Epidemiologia.
  • Identificació dels processos epidemiològics.
  • Fiabilitat de la informació epidemiològica.
  • Quantificació dels processos epidemiològics.
  • Presentació de les dades epidemiològiques.
  • Causalitat.
  • Els estudis epidemiològics.
  • Medicina del treball.
  • Valoració dels estudis epidemiològics.
  • Anàlisi de les dades d’estudis epidemiològics.
  • Estratificació de les dades epidemiològiques.
  • Desenvolupament d’un estudi epidemiològic.
 • Tema 3: Sistema de vigilància epidemiològica
  El Sistema de Vigilància Epidemiològica (SVE) té per finalitat subministrar informació per al desenvolupament de mesures de prevenció i control de malalties. Per a això tracta d’identificar els problemes de salut i els seus factors determinants, coneixent la seva distribució, tendències i característiques de la població afectada. Registre de dades, Processament de dades, informes i anàlisis.

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Durada: 75 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  380,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades