formacio-prevencio-andorra

Qualitat i Medi Ambient

Objectiu:

En l’ampli camp de la seguretat laboral vial, dins de totes les possibilitats d’acció, distingim tres tipus de Plans d’actuació de les empreses en prevenció de riscos laboral vials:

 1. Pla de Prevenció Laboral Vial, que és aquell d’obligat compliment per la normativa laboral per a l’empresari que té treballadors exposats al risc d’accident laboral de trànsit i que ha d’avaluar els riscos laborals vials i promoure accions preventives laborals vials en el context del Pla General d’Avaluació de Riscos Laborals de l’Empresa i d’un Programa d’Acció Preventiva.
 2. Pla de Seguretat Viària, que és aquell que pot promoure un empresari voluntàriament en estar interessat específicament a evitar els accidents de trànsit dels seus treballadors (conductors o vianants) sobre la via pública, tant in itínere, com in labori o en missió. Pla que pot o no l’empresari adherir-lo al Pla General de Prevenció de riscos laborals de l’empresa.
 3. Pla de Mobilitat, que és aquell que de manera voluntària o addicional desenvolupen les empreses per a, donar resposta a les 3 problemàtiques que planteja la mobilitat generada per l’empresa: garantir la seguretat i salut dels desplaçaments, minimitzar els possibles efectes nocius sobre el Medi Ambient (residus i emissions) i optimitzar la utilització d’uns recursos relativament costosos (combustibles i vies de trànsit) i exhauribles. És en aquest punt on posem èmfasi en la redacció de plans de mobilitat d’acord amb els criteris de la norma ISO 39001.

La ISO 39001 és un sistema de gestió de la seguretat en el trànsit per qualsevol via en general. Aquesta norma es constitueix com una eina per a governs, operadors de flotes de vehicles i empreses que vulguin reduir les morts i les lesions greus degudes als accidents de trànsit.

La ISO 39001 sobre Seguretat Viària s’erigeix com un referent de mínims a tenir en consideració, encara que més pròxima als plantejaments de la ISO 9000 que a un Pla de Seguretat Laboral Vial de continguts específics.

Objectius:

 • Capacitar al tècnic per a la redacció d’un pla de mobilitat compatible amb la norma ISO 39001.
 • Resoldre la problemàtica dels desplaçaments generats per l’empresa, bé sigui per:
  • Demanda directa als seus treballadors, que al seu torn pot ser en desplaçaments per a anar i tornar del treball o durant la jornada laboral per a realitzar missions per compte de l’empresa.
  • Demanda directa generada per la logística de l’empresa, tant a l’entrada (recepció de matèries primeres), com de sortida (expedició de producte final i recanvis).
  • Demandes a clients individuals, particularment en el cas de les empreses de serveis.
 • Incloure criteris de mobilitat sostenible en els desplaçaments citats anteriorment.

Temari:

 • Tema 1: Introducció
 • Tema 2: Anàlisi i presa de dades
 • Tema 3: Disseny del Pla de Mobilitat
 • Tema 4: Procés d’implantació
 • Tema 5: Mesures correctores
 • Tema 6: Annexos

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Durada: 50 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  230,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades