formacio-prevencio-andorra

Prevenció de riscos laborals

Objectiu:

Aquest monogràfic pretén dotar a l’alumne d’eines i coneixements suficients per a integrar el càlcul de costos per accidentalitat o malaltia en un sistema de gestió de prevenció de riscos laborals, permetent analitzar des de la perspectiva de la inversió i el desenvolupament empresarial, aspectes com la reducció de l’absentisme, millora del rendiment i productivitat, etc.

L’alumne aprendrà a aplicar tècniques de càlcul de costos seguint diferents metodologies i els arguments sobre la necessitat d’implementar aquests càlculs com a eina de gestió, i com a element de pes en la inversió de recursos dins de la prevenció de riscos.

En finalitzar, l’alumne quedarà capacitat per a abordar la gestió i correcta integració de l’anàlisi cost-benefici en l’àmbit de la gestió preventiva com a factor clau de competitivitat empresarial i no sols com a imperatiu legal, sent capaç d’establir un balanç econòmic bàsic en una empresa.

Temari:

 • Tema 1: Anàlisi cost-benefici. Justificació i base argumental
  • Conceptes Bàsics. Antecedents històrics. Cost, balanç, models de càlcul de costos, llindar de rendibilitat
  • Costos directes i Indirectes dels accidents. Antecedents i història dels inicis del seguiment econòmic dels costos dels accidents
 • Tema 2: La Prevenció de Riscos Laborals com a inversió empresarial directa
  • Introducció
  • Productivitat i salut. Motivacions de les empreses per a invertir en PRL. Responsabilitat empresarial
  • Sistema de gestió empresarial com a únic engranatge (qualitat total). Indicadors de situació
  • Exigències normatives
 • Tema 3: Metodologia de l’estimació de costos dels accidents
  • Mètodes de gestió de la prevenció (ILCI i DuPont)
  • Estudi de costos d’accidents
  • Mètodes de càlcul de costos. Generalitats i casos pràctics
 • Tema 4: Estudi de costos per malaltia professional. Casos pràctics
  • Quadre de malalties professionals
  • Situació de les malalties professionals a Espanya. Xifres sobre aquest tema
  • Metodologia de càlcul de costos. Consideració sobre diversos països i comunitats autònomes
 • Tema 5:Aplicacions de l’anàlisi cost-benefici en PRL
  • Ergonomia i productivitat
  • Aspectes legals dels costos econòmics derivats de la no prevenció
  • Intervencions en el sector servei

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Ser titular superior en prevenció de riscos laborals o titular superior en prevenció de riscos professionals.

Durada: 150 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  998,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades