formacio-prevencio-andorra

Qualitat i Medi Ambient

Objectiu:

La ISO 50001 proporcionarà a les organitzacions del sector públic i privat estratègies de gestió per a augmentar l’eficiència energètica, reduir costos i millorar l’eficiència energètica.

Objectius:

 • Entendre el que és la gestió energètica.
 • Conèixer i entendre els requisits de la norma ISO 50001.
 • Saber dissenyar i implementar un sistema de gestió energètica (SGEn).
 • Saber desenvolupar una auditoria energètica.

Temari:

 • Tema 1: Introducció a la gestió de l’energia
  • Gestió de l’energia
  • Estàndard de gestió energètica
  • ISO
  • ISO 50001:2018
  • Contingut
 • Tema 2: Termes i definicions
  • Termes relacionats amb l’energia
  • Termes relacionats amb els requisits
  • Termes relacionats amb l’organització
  • Termes relacionats amb el sistema de gestió
  • Termes relacionats amb l’acompliment
 • Tema 3: Context de l’organització
  • Comprensió de l’organització i el seu context
  • Comprensió de les necessitats i expectatives de les parts interessades
  • Determinació de l’abast del sistema
 • Tema 4: Lideratge
  • Lideratge i compromís
  • Política energètica
  • Rols, responsabilitats i autoritats en l’organització
 • Tema 5: Planificació
  • Accions per a tractar el risc i oportunitats
  • Objectius, metes energètiques i planificació per a aconseguir-los
  • Revisió energètica
  • Indicadors d’acompliment energètic
  • Línia de base energètica
 • Tema 6: Secundo
  • Competència, formació i presa de consciència
  • Comunicació
  • Informació documentada
 • Tema 7: Operació
  • Control operacional
  • Disseny
  • Adquisició de serveis d’energia, productes, equips i energia
 • Tema 8: Avaluació de l’acompliment
  • Generalitats
  • Seguiment, mesurament, anàlisi i avaluació
  • Avaluació del compliment de requisits legals i altres requisits
  • Auditoria interna
  • Revisió per la direcció
 • Tema 9: Millora
  • No conformitats i accions correctives
  • Millora contínua
 • Tema 10: Procés d’implementació d’un sistema de gestió de l’energia
  • Anàlisi de bretxa
  • Compromís de l’alta direcció
  • Planificació energètica
  • Implementació i operació
  • Verificació
 • Tema 11: Auditoria energètica (en-16247-1)
  • Què és
  • Abast de l’auditoria energètica
  • Procés d’auditoria energètica
  • Treball de camp
  • Anàlisi
  • Informe
  • Reunió final

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Gerents i administradors d'empreses o organismes públics.
Gestors d'energia.
Responsables de sistemes de gestió.
Consultors i auditors energètics.

Durada: 25 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  180,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades