formacio-prevencio-andorra

General

Objectiu:

El curs sobre programes de millora Lean 6 Sigma, nivell Yellow Belt, ofereix una visió general de l’organització, la metodologia i les eines Lean Seis Sigma per a participar activament en projectes de millora amb alt impacte.

La matrícula inclou:

 • Descàrrega del software MINITAB per a la durada del curs.
 • Accés als materials dels mòduls didàctics: continguts, vídeos, exercicis pràctics i les seves respostes, fitxers Minitab i cas de simulació d’un projecte amb lliurament al tutor
 • Atenció personalitzada (assignació d’un tutor).
 • Certificació 6 Sigma UPC (baix compliment dels requisits: aprovació d’uns test d’avaluació i lliuraments al cas de simulació).

Temari:

 • Tema 1: Introducció, organització, metodologia 6 Sigma
  • Antecedents: els programes de millora
  • Característiques dels programes 6 Sigma: estructura organitzativa, metodologia DMAIC,…
  • Novetats de 6 Sigma i perquè funciona
  • Test d’autoavaluació
 • Tema 2: Etapa definir. Eines per a la millora
  • Aclarir el propòsit dels projectes 6 Sigma
  • Mapa de processos a alt nivell: SIPOC
  • Veu del Client (VOC) i Característiques Critiques de Qualitat (CTQ)
  • Impacte en el negoci dels projectes six sigma (Business Casi) – Project Charter
  • Annex Etapa Definir: Valoració d’inversions i mesures de rendibilitat
  • Eines per a la millora: dades i plantilles de recollida de dades, Histograma, Diagrames de Pareto, Brainstorming, diagrama causa-efecte, diagrames bivariantes, Elements d’estratificació
  • Exercicis pràctics i activitat: Cas de simulació d’un projecte amb lliurament al tutor
  • Test d’autoavaluació
 • Tema 3: Etapa mesurar. Introducció a l’estadística
  • Primera fase: plantejar preguntes, diagramar el procés, revisar i qüestionar-se les dades existents, recollir noves dades, quantificar la situació de partida
  • Estadística descriptiva: mesures de tendència central i de dispersió, percentatges
  • Representacions gràfiques: Box plot (diagrama de caixa i bigotis), errors comuns a evitar
  • Exercicis pràctics
  • Test d’autoavaluació
 • Tema 4: Introducció a Minitab. Primer cop d’ull
  • Què és Minitab?
  • Maneig de dades amb Minitab i primeres anàlisis estadístiques
  • Tècniques gràfiques
  • Exercicis pràctics amb MINITAB
  • Activitat pràctica: cas de simulació d’un projecte amb lliurament al tutor
 • Tema 5: Estudi de la variabilitat i mètriques per a 6 Sigma
  • Causes de variabilitat i comportament
  • La llei normal (corba de Gauss): importància i aspectes fonamentals, càlcul de probabilitats, test de normalitat. Utilització de Minitab
  • Estudis de capacitat: càlcul dels índexs de capacitat (Cp, Cpk). Utilització de Minitab
  • Mètriques per a sis sigma: significat de 6 Sigma, procés 6 Sigma, DPU i DPMO
  • Taula de nivell sigma
  • Exercicis pràctics
  • Test d’autoavaluació
  • Activitat pràctica: cas de simulació d’un projecte amb lliurament al tutor
 • Tema 6: Mostreig i estudis R&R
  • Mostreig
  • Estudis de Repetibilidad i Reproducibilidad:
  • Test d’autoavaluació
  • Activitat pràctica: cas de simulació d’un projecte amb lliurament al tutor
 • Tema 7: Etapa analitzar. Contrast d’hipòtesi
  • Revisar el project charter
  • Generació, selecció i verificació d’hipòtesi
  • Conceptes claus del contrast d’hipòtesi i formulació
  • Comparació de 2 o més tractaments
  • Comparació de 2 proporcionis
  • Exercicis pràctics amb Minitab
  • Activitat pràctica: cas de simulació d’un projecte amb lliurament al tutor
  • Test d’autoavaluació
 • Tema 8: Etapa millorar. Dissenys d’experiments
  • Generar i seleccionar millores, prova pilot i implementació
  • Dissenys d’experiments (DOE)
  • Exercicis pràctics amb Minitab
  • Activitat pràctica: cas de simulació d’un projecte amb lliurament al tutor
  • Test d’autoavaluació
 • Tema 9: Etapa controlar. Control estadística de procés (SPC)
  • Estandarditzar, dissenyar un sistema de monitoratge, valorar els resultats i tancar el projecte
  • Control estadístic de processos – SPC
  • Exercicis pràctics amb Minitab
  • Activitat pràctica: cas de simulació d’un projecte amb lliurament al tutor
  • Test d’autoavaluació
 • Tema 10: Principis de LEAN, Mètriques i desaprofitaments. Fluxograma de processos. KAIZEN
  • Principis de Lean i Desaprofitaments
  • Estudi dels processos
  • KAIZEN

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Durada: 100 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  1.050,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades