formacio-prevencio-andorra

Recursos Humans

Objectiu:

La metodologia presentada té l’avantatge de sistematitzar i estructurar les diferents etapes del procés de gestió, potenciant el diàleg entre el cap i els seus col·laboradors a través de tres etapes fonamentals: fixació d’objectius, pla de desenvolupament i avaluació del rendiment.

Aquest mètode pretén potenciar la gestió del rendiment i el desenvolupament dels empleats a través de la integració de les preferències individuals i col·lectives del personal amb els objectius estratègics de l’organització. Les seves característiques fan possible que cada empleat pugui conèixer els objectius a curt i llarg termini i les estratègies de l’organització, de manera que comprengui el seu rol dins de la dinàmica del lloc de treball i, més globalment, en el conjunt de l’organització.

Objectius:

 • Comprendre els diferents elements que constitueixen el procés de gestió del rendiment.
 • Identificar i descriure objectius operatius per a l’elaboració d’un pla de desenvolupament.
 • Conèixer les bases del disseny, l’aplicació i l’avaluació d’un pla de desenvolupament.
 • Ajudar els gestors i col·laboradors a desenvolupar el seu rendiment amb la utilització adequada d’instruments de gestió del rendiment.
 • Saber com donar un feedback constructiu.

Temari:

 • Tema 1: Introducció
 • Tema 2: La gestió del rendiment
 • Tema 3: Fixació d’objectius
  • Repercussions positives dels objectius ben definits
  • Quan podem parlar d’objectius correctament definits?
  • Criteris a seguir per a fixar uns correctes objectius sobre el rendiment
 • Tema 4: Pla de desenvolupament
  • Anàlisi del potencial de desenvolupament
  • Determinació de necessitats de desenvolupament i objectius de progressió
  • Organització d’un pla de desenvolupament
  • Exemples d’activitats de desenvolupament
  • Planificació de les activitats de desenvolupament
 • Tema 5: Avaluació
  • Desenvolupament de l’avaluació
  • Aprenentatge a través del feedback
  • Característiques que ha de posseir un feedback constructiu
  • Orientacions a tenir en compte durant un procés de feedback
 • Tema 6: Resolució d’un cas pràctic
 • Tema 7: Referències documentals
  • Bibliografia utilitzada
  • Lectures recomanades
  • Webs d’interès

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Personal relacionat amb la gestió i desenvolupament dels recursos humans.
Directius i comandaments intermedis.

Durada: 25 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  113,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades