formacio-prevencio-andorra

Recursos Humans

Objectiu:

 • Definir i delimitar els mètodes d’observació directa (MOD) respecte a altres mètodes legítimament utilitzables en l’àmbit de la prevenció, l’ergonomia i la psicosociologia.
 • Saber valorar quan són aplicables i quan no, els diferents MOD; i ser capaç de jutjar en quines circumstàncies la seva aplicació reporta algun avantatge al científic o al professional.
 • Conèixer la seqüència comuna d’aplicació de les diferents variants dels MOD, amb les seves fases i les principals eleccions a realitzar en cada fase.
 • Conèixer les característiques tècniques i metodològiques bàsiques dels mètodes d’avaluació subjectius (MES)
 • Conèixer els elements més rellevants en la seva labor d’avaluació i maneig de dades procedents de MES.
 • Conèixer el procés d’elaboració d’un MES.
 • Adquirir una sensibilitat cap a l’ús correcte de la informació dels MES
 • Ser capaç de valorar críticament la qualitat d’un MES i considerar les repercussions del seu ús.
 • Adquirir els coneixements especialitzats per a l’aplicació de la metodologia FPSICO per a l’avaluació psicosocial.
 • Adquirir els coneixements especialitzats per a l’aplicació de la metodologia WONT per a l’avaluació psicosocial.
 • Adquirir els coneixements especialitzats per a l’aplicació de la metodologia ISTAS 21 per a l’avaluació psicosocial.

Temari:

 • Mètodes d’observació directes i indirectes
  • Mètodes d’observació directa
  • Mètodes d’avaluació subjectius
 • Metodologia FPSICO
  • Marc conceptual
  • Procés d’avaluació de riscos psicosocials
  • Mètode d’avaluació FPSICO
  • Identificació i descripció dels factors de risc contemplats pel mètode
  • Presentació de resultats
  • Proposades de millora
  • Justificació estadística del mètode
 • Metodologia WONT
  • Introducció
  • Aspectes legals i Normativa
  • Qüestions prèvies que ha de saber abans d’iniciar l’estudi
  • Metodologia WONT per a l’avaluació i prevenció de factors i riscos psicosocials
  • Protocol d’avaluació-intervenció de factors i riscos psicosocials
  • Estratègies d’intervenció psicosocial
  • Cap a un desenvolupament més positiu de la salut ocupacional
 • Metodologia ISTAS21
  • Introducció
  • Marc conceptual
  • Descripció de l’eina
  • Procés metodològic
  • Procés d’intervenció
  • Acordar i implementar les mesures preventives
  • Fonts documentals i bibliografia

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Técnicos de prevención
Delegados de prevención
Responsables de prevención
Miembros de Comités de Seguridad y Salud
Personal con funciones en salud laboral y/o áreas relacionadas con el ámbito psicosocial en la empresa.

Durada: 75 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  380,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades