formacio-prevencio-andorra

Prevenció de riscos laborals

Objectiu:

Aquest curs tracta de donar a conèixer els procediments, a través de la formació a distància, les claus dels procediments més eficaços.

Es prioritza la formació, la comunicació i la informació dels diferents graons socials i laborals, com un element bàsic per a aconseguir els objectius compartits de disminuir els accidents de treball, en el que pot definir-se com una política decidida, per al foment de la seguretat laboral.

Temari:

 • Tema 1: Hàbits i actituds. Perfils de riscos dels treballadors. Enquestes i fases del procés de canvi
  • L’experiència de les sessions de recuperació de punts en el permís de conduir
  • El factor humà – La persona individual
  • El risc segons els grups d’edat
  • La prevenció viària
  • Les causes clau de l’accidentalitat
  • Conclusió
 • Tema 2: Riscos viaris. Conductors de transport de viatgers i de mercaderies. Riscos in itineri, in labori i en missió
  • Introducció
  • El problema de la inseguretat: accidents, víctimes i danys en el treball
  • EL BBS (Behauviour basic Safety)
 • Tema 3: Riscos en construcció i obra civil. Ampliació a tasques de manteniment i conservació de via pública i d’autopistes de peatge
  • Empreses de mobilitat en clau d’obres i manteniment
  • Anàlisi dels principals factors de risc
  • Enquesta sobre el risc dels treballadors d’obres i serveis sobre la via pública i programa de canvi d’actituds
 • Tema 4: Riscos de responsables de zona, delegats territorials, coordinadors d’obres, controladors d’equips, auditors, perits i investigadors de camp
  • Col·lectius de treballadors afectats
  • Aspectes laborals de risc
  • Aspectes viaris del risc
  • Programa de canvi d’actituds en el qual els comportaments de seguretat són el resultat de cinc passos
 • Tema 5: Riscos en empreses de serveis, sanitat, policies, bombers, protecció civil, seguretat, neteja, hostaleria
  • Sectors afectats
  • La via i l’entorn
  • El vehicle i la maquinària mòbil
  • La persona
  • Plans de seguretat laboral vial comuns
  • El sistema anglosaxó de valoració. La guia britànica de prevenció de riscos laborals viaris
  • Sessió de valoració de riscos i actituds dels treballadors d’empreses de serveis
 • Tema 6: Riscos en centre de treball productiu
  • Els principis d’acció preventiva
  • Les modalitats organitzatives: els serveis de prevenció
  • La Inspecció de Treball i Seguretat Social
  • Programa de canvi d’actituds en el qual els comportaments de seguretat són el resultat de cinc passos
 • Tema 7: Riscos psicosocials
  • La psicosociologia laboral: patologies de risc relacional
  • Factors laborals generadors de risc viari indirecte
  • L’assetjament psicològic unidireccional i/o bidireccional
  • La discriminació, l’assetjament sexual i la igualtat
  • Programa de canvi d’actituds en el qual els comportaments de seguretat són el resultat de cinc passos

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Responsables de seguretat laboral i de recursos humans de les empreses amb col·lectius de treballadors de risc sobre els quals s'ha d'incidir per a aconseguir hàbits, actituds i comportaments segurs.
Tècnics de prevenció de riscos laborals.
Professors de formació viària que treballen en el sector de les autoescoles per a obrir de manera efectiva la seva participació en la formació viària en l'àmbit d'empreses i treballadors en tasques de suport en aquesta formació específica.
Formadors a la recerca de coneixements, eines i mètodes a aplicar en les seves sessions formatives de canvis d'hàbits i actituds de risc.

Durada: 75 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  580,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades