formacio-prevencio-andorra

Prevenció de riscos laborals

Objectiu:

La nanotecnologia presenta nous reptes per a entendre, predir i gestionar els riscos potencials per a la seguretat i la salut dels treballadors. La base de tal repte resideix en què a escala nanomètrica els materials presenten propietats físiques i químiques diferents de les que tenen a nivell macroscòpic i poc se sap sobre les repercussions que això pugui ocasionar en la salut de les persones i el medi ambient. De moment els resultats de la recerca mostren que les característiques psicoquímiques de les nanopartícules poden tenir efectes sobre els sistemes biològics.

Els riscos associats a la nanotecnologia tant per a la salut i el Medi ambient en general com per a la seguretat i la salut dels treballadors en particular, estan encara fora d’una clara comprensió. Per això l’anticipació als riscos potencials és una qüestió que ha anat adquirint un pes creixent en les estratègies nacionals de desenvolupament de la nanotecnologia; però també hi ha un altre poderós argument: és el de la creixent preocupació i pressió social que existeix en molts països per un desenvolupament responsable i segur.

Temari:

 • Tema 1: Introducció a la nanotecnologia i als nanomaterials
  • L’escala nano. Definicions i termes
  • Nous fenòmens, noves propietats de la matèria en l’escala nano
  • Els principals nanomaterials de cada sector econòmic. Impacte sobre la PRL
 • Tema 2: Toxicitat dels nanomaterials
  • Interacció de nanomaterials amb sistemes biològics. Mecanismes de toxicitat
  • Tipus de nanomaterials i toxicitat coneguda dels principals nanomaterials
  • Avanços en nano-toxicologia i vigilància tecnològica. Eines d’actualització del coneixement en PRL
 • Tema 3: Medicina del Treball
  • Nano-tubs de carboni i fibrosi pulmonar
  • Nano-toxicologia, evidència empírica i etiopatogènia clàssica
  • Protocols de vigilància de la salut. Vigilància epidemiològica
 • Tema 4: Avaluació de l’exposició a nanomaterials en el lloc de treball
  • La necessitat d’un nou paradigma d’avaluació del risc per a nanomaterials
  • Models de controlbanding
 • Tema 5: Control de l’exposició a nanomaterials
  • Jerarquia de controls per a nanomaterials
  • Sistemes de ventilació i Equips de Protecció Personal
  • Eficàcia de les mesures de control. Mostreig i anàlisi quantitativa de nanopartícules
 • Tema 6: Estudi de cas d’instal·lacions reals. Regulacions i Guies rellevants per al treball amb nanomaterials
  • Marc regulador per a nanomaterials. Guies disponibles
 • Tema 7: Prevenció de Riscos Laborals en Laboratoris de Recerca
  • El Treball amb Nanomaterials en Laboratoris de Recerca
  • Gestió del Risc Nano en Laboratoris

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Durada: 50 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu: A consultar.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades