formacio-prevencio-andorra

Recursos Humans

Objectiu:

En aquest curs es desenvolupa el mètode genèric amb les possibles variants per a l’observació d’actes insegurs en els llocs de treball i que podrà ser aplicat en qualsevol empresa on la prevenció de riscos laborals vagi a constituir un sistema de gestió plenament integrat en l’organització, estant aquesta compromesa amb l’actuació segura de les persones i amb el treball ben fet.

Objectius:

 • Identificar actes insegurs o deficients.
 • Definir els treballs en altura i els riscos associats.
 • Determinar les necessitats de formació i capacitació del personal.
 • Verificar la idoneïtat i eficàcia dels procediments de treball.
 • Augmentar la conscienciació sobre els aspectes de la seguretat i mesurar el seu efecte.
 • Motivar al personal.

Temari:

 • Tema 1: Introducció
 • Tema 2: Què és l’acte insegur?
 • Tema 3: Programa per a iniciar un sistema d’observacions
  • Convenciment de la direcció i comandaments intermedis
  • Formació als observadors
  • Informació a tota l’organització
  • Calendari i recollida de la informació
  • Fòrums o grups de discussió
 • Tema 4: Tècniques d’observació. Aprendre a observar actes insegurs
  • Igualar la seguretat a la resta de funcions de l’empresa
  • Observar com treballen les persones
  • Adoptar una actitud interrogativa i analítica
  • Emprar tots els sentits
  • Utilitzar un cicle d’observació
 • Tema 5: Condicions perquè una observació sigui una observació
  • Advertir o destacar el que s’observa
  • Comentar
  • Aconseguir el compromís
  • Tres passos clau quan parlem amb la gent
  • Utilitzar un cicle d’observació
 • Tema 6: Identificació d’actes insegurs. Què hem d’observar?
  • Equips de protecció individual (EPIs)
  • Permisos o autoritzacions de treball
  • Equips i eines
  • Posició de les persones i riscos associats
  • Formació, procediments, instruccions, mètodes de treball i normes
  • Productes tòxics i/o perillosos
  • Ordre i neteja
  • Actes enganyosos (reacció de les persones)
 • Tema 7: Accions, seguiment i revisió
 • Tema 8: Indicadors
  • Índex d’actes insegurs per observació (I.A.I.)
  • Índex de potencial de mal dels actes insegurs observats (I.P.A.)
 • Tema 9: Formació continuada dels observadors

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Tècnics en prevenció.
Persones amb funcions preventives en l'empresa.
En general, directius, comandaments i treballadors interessats en el coneixement i aprenentatge d'aquesta activitat preventiva.

Durada: 25 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  113,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades