formacio-prevencio-andorra

Recursos Humans

Objectiu:

Una empresa – o una organització qualsevol, com un hospital, una organització no lucrativa (ONL) o l’administració pública – necessita articular de manera coherent aquelles decisions importants per a aconseguir l’èxit: aquesta articulació és l’estratègia de l’organització. L’èxit pot mesurar-se en termes econòmics – rendibilitat o valor afegit – o d’un altre tipus. La necessitat de tenir una estratègia serà major quan l’organització s’enfronti a un entorn competitiu: pot ser el cas d’una empresa que competeixi amb altres per a vendre els seus productes, o el d’una ONL que necessiti de recursos per a mantenir la seva activitat.

En aquest marc, si existeix una habilitat a desenvolupar per un directiu, aquesta és la seva capacitat per a adoptar una visió estratègica. Aquest curs explica les principals tècniques de planificació estratègica, com ara l’anàlisi sectorial, el plantejament i desenvolupament d’escenaris, i el disseny d’estratègies competitives.

Objectius:

  • Conèixer les diferents tècniques de planificació estratègica.
  • Establir una metodologia de disseny d’estratègies.

Temari:

  • Tema 1: Estratègia i planificació estratègica
    • Concepte d’estratègia
    • Dinàmica temporal de l’estratègia
    • Nivells d’estratègia
  • Tema 2: Decisions estratègiques
    • Estratègia corporativa: les fronteres de l’organització
    • Estratègies de creixement
    • Estratègies de negoci
    • Estratègies funcionals
  • Tema 3: Recursos, competències i capacitats dinàmiques
    • Recursos i recursos estratègics
    • Competències centrals
    • Capacitats dinàmiques
    • Aprenentatge organitzatiu
  • Tema 4: La planificació estratègica
    • Planificació estratègica i procés estratègic
    • Etapes de la planificació estratègica
    • Establiment d’objectius
    • Avaluació externa: el model de les cinc forces competitives
    • Avaluació interna: la cadena de valor
    • Planificació i aprenentatge: elaboració d’escenaris
    • Programes estratègics
    • Assignació de recursos: pressupost i pla d’empresa

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Tècnics que participen o poden participar en els desenvolupaments estratègics de les seves organitzacions.
Empresaris i propietaris.

Durada: 50 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  380,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

    He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades