formacio-prevencio-andorra

Prevenció de riscos laborals

Objectiu:

El present curs pretén aportar els coneixements necessaris per a la prevenció de riscos existents en la mineria subterrània, actuant sobre les dues facetes del desenvolupament d’una política de prevenció completa.

Objectius:

 • Conèixer els riscos inherents a cadascun dels llocs de treball.
 • Conèixer i complir les normes de prevenció de riscos laborals en les operacions de suport i execució de perforacions i sondejos, voladures, excavació mecanitzada, càrrega i transport en excavacions subterrània.

Temari:

 • Tema 1: Prevenció de riscos laborals en mineria subterrània
  • Objectiu
  • Habilitats obtingudes
  • Procés didàctic
  • Metodologia
 • Tema 2: Introducció a la prevenció de riscos laborals en mineria subterrània
  • Definició, història i característiques de la mineria
  • Definició dels principals riscos en mineria subterrània
 • Tema 3: Formació preventiva per riscos
  • Seguretat. Agents físics
  • Seguretat. Agents elèctrics
  • Seguretat. Agents químics
  • Seguretat. Agents diversos
  • Prevenció de riscos laborals en mineria subterrània segons els riscos existents relatius a la higiene industrial: agents físics
  • Prevenció de riscos laborals en mineria subterrània segons els riscos existents relatius a la higiene industrial: agents químics
  • Prevenció de riscos laborals en mineria subterrània segons els riscos existents relatius a la higiene industrial: agents biològics
  • Prevenció de riscos laborals en mineria subterrània: ergonomia i psicosociologia
 • Tema 4: Formació preventiva per tasques
  • Prevenció de riscos laborals en mineria subterrània segons tasques: la prospecció
  • Prevenció de riscos laborals en mineria subterrània segons tasques: barrinat, preparació del front i voladures
  • Prevenció de riscos laborals en mineria subterrània segons tasques: arrencada i càrrega
  • Prevenció de riscos laborals en mineria subterrània segons tasques: transport i vials en l’exterior
  • Prevenció de riscos laborals en mineria subterrània segons tasques: Manteniment a l’interior
  • Prevenció de riscos laborals en mineria subterrània segons tasques: plantes de tractament
  • Equips de protecció individual

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Durada: 50 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  230,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades