formacio-prevencio-andorra

Prevenció de riscos laborals

Objectiu:

L’arribada dels sistemes de gestió de prevenció de riscos laborals va corroborar la necessitat d’unificar els recursos associats als diferents sistemes que, fins al moment, es gestionaven independentment.

En aquest moment les noves tendències parlen del concepte de gestió integrada i no de sistemes integrats; com veurem, la qual cosa l’empresa necessita és una orientació dels sistemes cap al compliment de les polítiques empresarials, conjugant documentacions úniques o conjuntes, però dins d’un concepte integrat. De tal forma que hem de dissenyar els sistemes necessaris per part de les empreses, integrar tot el que en un determinat moment és integrable i vèncer l’habitual lluita d’interessos per la gestió d’una part del sistema de gestió de l’empresa. En cas contrari, l’única cosa que haurem fet és crear una aparent gestió integrada, només realment integrada en la documentació i en l’organització, però que no funcionarà adequadament i no serà ni la més eficaç ni la més eficient.

Temari:

 • Tema 1: Introducció
  • L’aparent problema
  • Antecedents
  • L’empresa com a sistema
  • L’empresa com a sistema i la integració de sistemes
  • Integrar els sistemes com una necessitat
 • Tema 2: Gestió de la prevenció de riscos laborals
  • Aspectes generals
  • Política, Estratègia i Planificació Preventiva
  • Organització de la Prevenció: Funcions I Responsabilitats
  • Els processos preventius
  • Controls actius
  • Controls reactius
  • La documentació
 • Tema 3: Gestió del medi ambient
  • Gestió mediambiental de l’empresa
  • Polítiques mediambientals
  • Sistemes de gestió mediambiental en l’empresa (SGMA)
 • Tema 4: Gestió de la qualitat
  • Conceptes bàsics de la qualitat
  • Eines bàsiques de la qualitat
  • Gestió econòmica de la qualitat
  • El model europeu de la qualitat
 • Tema 5: Integració de sistemes
  • Anàlisis de l’entorn
  • Marcos reguladors i desenvolupament legal i normatiu
  • Enfocaments per a la integració
  • Organització
  • Situacions prèvies a la integració
  • Elements de la gestió integrada
  • Documentació del sistema integrat
  • Formació i sensibilització
  • Auditoria

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Durada: 50 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  380,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades