formacio-prevencio-andorra

Prevenció de riscos laborals

Objectiu:

 • Avaluar la capacitat de l’alumne per a fer tasques en escenaris perillosos i triar i revisar que l’equip de protecció individual seleccionat sigui el correcte.
 • Simular accidents en primera persona si l’equip triat no és l’adequat.
 • Posar a prova a l’usuari en relació als coneixements adquirits.

Exercicis:

 • Anàlisi / Replanteig d’Instal·lació: En començar, l’alumne haurà de revisar l’estat dels seus EPIs així com els del treballador. Posteriorment, haurà de realitzar un reconeixement de l’entorn. Si l’alumne comet errors de seguretat serà penalitzat.
 • Treballs amb poca visibilitat: En començar, l’alumne haurà de revisar l’estat dels seus EPIs així com els del treballador. Posteriorment, l’alumne ha de desplaçar-se al costat del treballador en una àrea de poca visibilitat fins a una de les antenes per a realitzar una revisió rutinària. En cas que trepitgi una teulada d’uralita o s’acosti massa a una cornisa, sofreix una caiguda en primera persona, suspenent l’exercici immediatament.
 • Treballs en àrees amb petos de protecció: En començar, l’alumne haurà de revisar l’estat dels seus EPIs així com els del treballador. En cas que consideri que falti algun EPI o que estigui en mal estat pot indicar-ho. Posteriorment, l’alumne ha de desplaçar-se al costat del treballador fins a una de les antenes per a realitzar una revisió rutinària. Si durant la inspecció l’alumne comet errors de seguretat serà penalitzat.

EPIs inclosos:

 • Casc de seguretat
 • Botes de seguretat
 • Armilla reflectora
 • Guants de protecció
 • Arnès de seguretat
 • Mosquetó de seguretat
 • Carro anti caigudes Game System
 • Doble cap d’ancoratge

Elements de seguretat:

 • Punts d’ancoratge
 • Línia de vida vertical Game System

Modalitat: Formació Presencial amb Realitat Virtual

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades