formacio-prevencio-andorra

Prevenció de riscos laborals

Objectiu:

 • Relacionar els conceptes de Responsabilitat Social Corporativa amb els Sistemes de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Conèixer els instruments sobre Responsabilitat Social Corporativa.
 • Dotar d’eines i coneixements específics en matèria de Responsabilitat Social Corporativa per al suport dels Sistemes de Gestió de Riscos Laborals.
 • Conèixer els estàndards internacionals i els requisits de les auditories ètiques i de Responsabilitat Social Corporativa.
 • Conèixer els mecanismes d’implantació i d’integració de la Responsabilitat Social Corporativa amb la Prevenció de Riscos Laborals en els models de gestió empresarial.

Temari:

 • Tema 1: Conceptes bàsics
  • Breu història de la responsabilitat social corporativa
  • L’adreça i l’ètica
  • Responsabilitat social corporativa, treball i seguretat i salut laboral
  • Formulació de l’estratègia empresarial
  • Implementació de l’estratègia empresarial
  • Avaluació i elecció d’estratègies
  • L’evolució del concepte stakeholders en els escrits de Ed Freeman
  • El global compact
  • La declaració universal dels dret humans
  • La declaració de la OIT sobre principis i drets fonamentals en el treball
  • La carta de Copenhagen
  • Principis de la OIT
  • El llibre verd de la comissió europea sobre RSC
  • Global Reporting Initiative (GRI)
  • Directrius de l’OCDE per a empreses multinacionals
 • Tema 2: Ètica dels negocis
  • L’ètica de l’organització
  • L’ètica professional (deontologia)
  • Els conceptes de “Corporate Governance” i “Corporate Citizenship”
  • Conclusió
  • Referències
 • Tema 3: Estratègia i responsabilitat social corporativa
  • La perspectiva dels stakeholders com a eina estratègica
  • La declaració estratègica de l’empresa
  • Negociació col·lectiva
  • El diàleg social com a instrument de negociació
  • Integració d’elements d’ètica corporativa en els processos de planificació estratègica
 • Tema 4: Disseny de l’estructura de RSC
  • Comitès d’ètica
  • Auditoria interna com a eina de control
  • Auditoria ètica i balanç social
  • Els codis d’ètica i els codis de bones pràctiques
 • Tema 5: Models de gestió i de normalització
  • El model d’excel·lència empresarial EFQM
  • La norma SA8000
  • El model de la OIT/ANDI
  • Experiències internacionals de balanç social
  • La norma ISO 26000
  • La responsabilitat social corporativa i la integració de sistemes
 • Tema 6: Medi ambient: sostenibilitat
  • Producció neta: el medi ambient a nivell mundial
  • El medi ambient
  • La política integrada de productes (PIP)
  • Iniciatives europees la EEEI (European Eco-Efficiency Initiative)
  • La norma ISO 14001
  • Informes i auditories ambientals

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Directors d'empresa.
Directors de recursos humans.
Professionals de la prevenció.
Treballadors designats en prevenció.
Enginyers tècnics i superiors.
Professionals relacionats amb l'administració i direcció d'empreses.

Durada: 80 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  998,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades